Administrasjon og ledelse - høst 2023

Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

I år vil det også bli felles påmelding for kursene i administrasjon og ledelse Høsten 2023

I påmeldingsskjema vil du kunne prioritere hvilket dato som passer deg/arbeidsgiver best for høstens Administrasjon og ledelseskurs, kurs i regi av:

Trondheim 1    04.09.2023-08.09.2023 - Digitalt
Oslo 1                25.09.2023-29.09.2023 - Digitalt
Bergen              23.10.2023-26.10.2023 - Digitalt
Trondheim 2    30.10.2023-03.11.2023 - Digitalt
Tromsø              06.11.2023-10.11.2023 - Fysisk oppmøte
Oslo 2                04.12.2023-08.12.2023 - Fysisk oppmøte
Oslo 3                11.12.2023-15.12.2023 - Fysisk oppmøte

Dersom du ikke får tldelt plass på ditt førstevalg er du fremdeles med i vurderingen til plass på valg 2-7

OPPTAKSKRITERIER

Søker må oppgi hvilken spesialitet en er under utdanning i, hvor mange måneder avtjent av spesialiteten pr 01.06.2023, Totalt tjenestetid (Antall tellende mnd pr 01.06.2023 som kan være tellende ved søknad om spesialitet) og forventet ferdig spesialist (mnd/år)

For å få godkjent kurset må man møte til kursstart første dag og delta på hele kurset.

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for pr 01.06.2023. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.


Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her:  
Informasjon til LIS om kurs  


KURSLEDERE


Trond Engjom (Vest)

Gunnar Bovim (Midt)

Øivind Irtun (Nord)

Dag Jacobsen (Sør-Øst)

KURSAVGIFT


8200,- (5 dagers kurs)


7000 ,- (4 dagers kurs)


Med forbehold om indeksregulering

GODKJENNINGER


Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

ANTALL KURSPLASSER

Vest -         50 plasser
Midt -        42 plasser pr kurs
Nord -       85 plasser
Sør-Øst     60 plasser pr kurs

LÆRINGSMÅL

Gi deltakerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:
Avdelingsledelse i praksis. Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på en ledelse i en sykehusavdeling. Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling. Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet. Kunne delta i en diskusjon omkring etikk og ledelse.


Følgende læringsmål i felles kompetansemodul dekkes helt eller delvis i løpet av kurset: 

LM04, LM 41-43, LM 46-47, LM 51, LM 59-60, LM70-74

TEMA

  • Rammebetingelser for ledelse i sykehus
  • Kommunikasjon og konflikter
  • Jus Norske helserett
  • Økonomi innen helsevesenet

PROGRAM MIDT

Kommer

PROGRAM VEST

Kommer

PROGRAM NORD

Kommer

PROGRAM SØR-ØST

Kommer

Fant du det du lette etter?