Administrasjon og ledelse Høst 2022

Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

Info om påmelding

I år vil det også bli felles påmelding for kursene i administrasjon og ledelse Høsten 2022

I påmeldingsskjema vil du kunne prioritere hvilket dato som passer deg/arbeidsgiver best for høstens Administrasjon og ledelseskurs, kurs i regi av:

Trondheim 1      29.08.22 - 02.09.22

Oslo 1               26.09.22 - 30.09.22

Bergen              17.10.22 - 20.10.22 

Trondheim 2      31.10.22 - 04.11.22

Tromsø              07.11.22 - 11.11.22

Oslo 2               05.12.22 - 09.12.22

Oslo 3               12.12.22 - 16.12.22

Dersom du ikke får tldelt plass på ditt førstevalg er du fremdeles med i vurderingen til plass på valg 2-7


 

Opptakskriterier

Søker må oppgi hvilken spesialitet en er under utdanning i, hvor mange måneder avtjent av spesialiteten pr 01.06.2022, Totalt tjenestetid (Antall tellende mnd pr 01.06.2022 som kan være tellende ved søknad om spesialitet) og forventet ferdig spesialist (mnd/år)

For å få godkjent kurset må man møte til kursstart første dag og delta på hele kurset.

 

Kursledere

Trond Engjom (Vest)

Gunnar Bovim (Midt)

Øivind Irtun (Nord)

Dag Jacobsen (Sør-Øst

)

Kursavgift

7200 ,- (5 dagers kurs)

6200 ,- (4 dagers kurs)

Med forbehold om indeksregulering

Godkjenninger

Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

Antall plasser

Vest -         70 plasser
Midt -        40 plasser pr kurs
Nord -       80 plasser
Sør-Øst     50 plasser pr kurs

Læringsmål

Gi deltakerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:
Avdelingsledelse i praksis. Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på en ledelse i en sykehusavdeling. Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling. Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet. Kunne delta i en diskusjon omkring etikk og ledelse.

Følgende læringsmål i felles kompetansemodul dekkes helt eller delvis i løpet av kurset: 

LM04, LM 41-43, LM 46-47, LM 51, LM 59-60, LM70-74

Tema

  • Rammebetingelser for ledelse i sykehus
  • Kommunikasjon og konflikter
  • Jus Norske helserett
  • Økonomi innen helsevesenet

 

Program Midt

Kursprogram.pdf

Program Vest

Program Bergen uke 42

Program Nord

Tentativt PROGRAM.pdf

Oppmøte: Linken Møtesenter, Sykehusveien 23, Tromsø

Program Sør-Øst

Program uke 39

PROGRAM UKE 49 (PDF)

PROGRAM UKE 50 (PDF)

Fant du det du lette etter?