Administrasjon og ledelse høst 2021

Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

FELLES PÅMELDING ADMINISTRASJON OG LEDELSE HØSTEN 2021
 - totalt 6 kurs -

Info om påmelding

I år vil det bli felles påmelding for kursene i administrasjon og ledelse høsten 2021

I påmeldingsskjema vil du kunne prioritere hvilket dato som passer deg/arbeidsgiver best for høstens Administrasjon og ledelseskurs, kurs i regi av:

Oslo 1- 27.09.2021 - 01.10.2021 ( 5 dager)

Bergen - 18.10.2021 - 21.10.2021 (4 dager)

Trondheim - 01.11.2021 - 0511.21 (5 dager)

Tromsø - 08.11.2021 - 12.11.2021 (5 dager)

Oslo 2 - 06.12.2021 . 10.12.2021 (5 dager)

Oslo 3 - 13.12.2021 - 17.12.2021 (5 dager)

Dersom du ikke får tildelt plass på ditt førstevalg er du fremdeles med i vurderingen til plass på valg 2-5

Kursleder

Trond Engjom (Vest)

Gunnar Bovim (Midt)

Øivind Irtun (Nord)

Dag Jacobsen (Sør-Øst)

Kursavgift

7200 ,- (5 dagers kurs)

6200 ,- (4 dagers kurs)

Med forbehold om indeksregulering

Antall plasser

Vest -          45 plasser
Midt -         40 plasser
Nord -        80 plasser
Sør-Øst      50 plasser pr kurs

Godkjenninger

Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

Læringsmål

Gi deltakerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:
Avdelingsledelse i praksis. Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på en ledelse i en sykehusavdeling. Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling. Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet. Kunne delta i en diskusjon omkring etikk og ledelse.

Følgende læringsmål i felles kompetansemodul dekkes helt eller delvis i løpet av kurset: 

LM04, LM 41-43, LM 46-47, LM 51, LM 59-60, LM70-74

Tema

  • Rammebetingelser for ledelse i sykehus
  • Kommunikasjon og konflikter
  • Jus Norske helserett
  • Økonomi innen helsevesenet

 

Opptakskriterier

Søker må oppgi hvilken spesialitet en er under utdanning i, hvor mange måneder avtjent av spesialiteten pr 01.06.2021, Totalt tjenestetid (Antall tellende mnd pr 01.06.2021 som kan være tellende ved søknad om spesialitet) og forventet ferdig spesialist (mnd/år)

For å få godkjent kurset må man møte til kursstart første dag og delta på hele kurset.


 

Program Helse Vest

Helse Vest - Kurs i Admogledelse_Høst21_kursprogram_Digitalt kurs.pdf

Program Helse Midt-Norge

Program Trondheim høst 2021.pdf

Program Helse Nord

Tentativt program Administrasjon og ledelse, Tromsø, høst 2021.pdf

Program Helse Sør-Øst

Program uke 39 (PDF)

Program uke 49 (PDF)

Program uke 50 (PDF)

Fant du det du lette etter?