ADHD vår 2023

Ny ordning: Anbefalt for LIS i Rus og avhengighetsmedisin
Gammel ordning: 17 timers valgfritt kurs for LIS i Rus og avhengighetsmedisin og 17 timers valgfritt etterutdanningskurs for Rus og avhengighetsmedisin.

LÆRINGSMÅL

Kurset skal dekke læringsmål RUS040  ADHD

KURSLEDER

Svein Skjøtskift (kursleder), Petra Becker

KURSPRIS

6200,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

ANTALL TIMER

17

ANTALL DELTAKERE

50

LITTERATUR

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

ANDRE OPPLYSNINGER

Det blir avholdt kursprøve


PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Onsdag 15.mars 7 timer

08.00 – 08.30 Registrering
08.30 – 09.15 Etiologi, epidemiologi. Overlege Anne Halmøy
09.30 – 10.15 Diagnostikk: Bruk av vanlige symptomkartleggingsverktøy. Overlege Anne Halmøy
10.30 – 11.15 Psykiatriske differensialdiagnoser og komorbiditet. Overlege Anne Halmøy
11.30 – 12.15 Psykiatriske differensialdiagnoser og komorbiditet. Overlege Anne Halmøy
12.15 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Farmakologiske aspekter ved sentralstimulerende legemidler. Overlege Bettina Riedel
13.45 – 14.45 Gruppediskusjon 1 ut fra oppgave (inkl.pauser)
14.45 – 15.15 Gjennomgang av gruppeoppgave i plenum
15.30 – 16.15 Nevropsykologisk utredning. Psykologspesialist Jarle Fehn 
16.15 – 16.30 Oppsummering, diskusjon

Torsdag 16.mars 7 timer

08.30 – 09.15 Ny kunnskap om biologiske mekanismer ved ADHD; implikasjoner for diagnostikk og behandling. Professor Jan Haavik, UiB
09.30 – 10.15 Kasuspresentasjon, presentasjon av spørsmål til diskusjon
10.30 – 11.15 Prosedyrer i somatisk utredning og diagnostikk av rusavhengige med ADHD. Overlege Gunn-Vivian Eide
11.30 – 12.15 Medikamentell behandling del I, oppstart, stabilisering, interaksjoner og kontrolltiltak Overlege Gunn-Vivian Eide
12.15 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Pasient- og pårørendeopplæring. Overlege Svein Skjøtskift. 
14.00 – 14.30 Kasuspresentasjon, presentasjon av spørsmål til gruppediskusjon. Overlege Svein Skjøtskift 
14.30 – 15.15 Medikamentell behandling del II, oppstart, stabilisering, interaksjoner og kontrolltiltak. Overlege Gunn-Vivian Eide 
15.30 – 16.15 Kasuspresentasjon M Gunn-Vivian Eide
16.15 – 16.30 Oppsummering, diskusjon

Fredag 19.mars 3 timer

09.30 – 10.15 Psykososial behandling, erfaringer og prinsipper. Line Solberg Berge
10.30 – 11.15 Kombinert behandling av ADHD hos rusavhengige – presentasjon og diskusjon: 
Helse Bergens veileder for medikamentell behandling av rusavhengige med ADHD – kan vi bruke dette som felles faglig grunnlag i rushelsetjenesten? Overlege Svein Skjøtskift og overlege Gunn-Vivian Eide
11.15 – 11.30 Oppsummering
11.30 – 12.15 Kursprøve


Fant du det du lette etter?