ADHD

Ny ordning: Anbefalt for LIS i Rus og avhengighetsmedisin

Vedr påmelding

Det er ledige plasser på kurset, opptak foretas fortløpende inntil kurset er fullt. 

Læringsmål

Kurset skal dekke læringsmål RUS040  ADHD

Kursleder

Svein Skjøtskift

Kurspris

5850,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

Antall timer

17

Antall deltakere

50

Litteratur

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Andre opplysninger

Det blir avholdt kursprøve

Program (med forbehold om endringer)

Onsdag 16.mars 
08.00 – 08.30 Registrering
08.30 – 09.15 Etiologi, epidemiologi. Overlege Anne Halmøy, Kronstad DPS Bergen
09.30 – 10.15 Diagnostikk: Bruk av vanlige symptomkartleggingsverktøy. Overlege Anne Halmøy
10.30 – 11.15 Psykiatriske differensialdiagnoser og komorbiditet. Overlege Anne Halmøy
11.30 – 12.15 Psykiatriske differensialdiagnoser og komorbiditet. Overlege Anne Halmøy
12.15 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Kasuspresentasjon, presentasjon av spørsmål til gruppediskusjon. Overlege Svein Skjøtskift, AFR Bergen
14.00 – 15.15 Gruppediskusjon 
15.30 – 16.15 Nevropsykologisk utredning. Psykologspesialist Jarle Fehn, privat praksis Bergen
16.15 – 16.30 Oppsummering

Torsdag 17.mars 
08.30 – 09.15 Prosedyrer i somatisk utredning og diagnostikk av rusavhengige med ADHD Overlege Gunn-Vivian Eide, AFR Bergen
09.30 – 10.15 Medikamentell behandling, oppstart, stabilisering, interaksjoner og kontrolltiltak Overlege Gunn-Vivian Eide
10.30 – 11.15 Medikamentell behandling, oppstart, stabilisering, interaksjoner og kontrolltiltak Overlege Gunn-Vivian Eide
11.30 – 12.15 Ny kunnskap om biologiske mekanismer ved ADHD; implikasjoner for diagnostikk og behandling. Professor Jan Haavik, UiB/Kronstad DPS
12.15 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.30 Kasuspresentasjon, presentasjon av spørsmål til diskusjon
13.30 – 14.15 Gruppearbeid ut fra oppgave, diskusjon
14.30 – 15.15 Gjennomgang av gruppeoppgave
15.30 – 16.15 Psykologisk behandling av ADHD. Psykologspesialist Eva Marina Mørch, Betanien DPS Bergen
16.15 – 16.30 Oppsummering

Fredag 18.mars
08.30 – 09.15 Pasient- og pårørendeopplæring. Overlege Svein Skjøtskift
09.30 – 11.15 Kombinert behandling av ADHD hos rusavhengige – presentasjon og diskusjon: 
Helse Bergens retningslinjer for medikamentell behandling av rusavhengige med ADHD – kan vi bruke dette som felles faglig grunnlag i rushelsetjenesten? Overlege Svein Skjøtskift og overlege Gunn-Vivian Eide
11.15 – 11.30 Oppsummering
11.30 – 12.15 KursprøveFant du det du lette etter?