ADHD

Ny ordning: Anbefalt for LIS i Rus og avhengighetsmedisin

Påmelding

Ved påmeldingsfristens utløp er det ledige plasser. Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset, opptak foretas fortløpende inntil kurset er fullt og deretter settes nye søkere direkte på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass. 

Læringsmål

Kurset skal dekke læringsmål RUS040  ADHD

Kursleder

Svein Skjøtskift

Kurspris

5100,- med forbehold om endringer

Antall deltakere

60

Emneliste

- epidemiologi i generell befolkning og blant personer med ruslidelser
- biologiske årsaksforhold og psykososial sårbarhet
- symptomer og funn, biologiske og psykologiske parametre
- komorbiditet og differensialdiagnoser
- nevropsykologisk utredning
- medisinsk utredning
- kartlegging, hva faller inn under legens område
- klinisk håndtering av pasientforløp i institusjon og poliklinikk – hva skjer når i praksis?
- medikamentell behandling, valg av preparat og dose, kriterier for oppstart og avslutning, urinprøvekontroll
- psykososial behandling; - individuelt, i familie, gruppe. Sosiale ferdigheter og psykologisk tilpasning
- presentasjon av kliniske problemstillinger, oppgaveløsning

Litteratur

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Andre opplysninger

Det blir avholdt kursprøve

Program (med forbehold om endringer)

Onsdag 1.september 
08.00 – 08.30 Registrering
08.30 – 09.15 Etiologi, epidemiologi. Overlege Anne Halmøy
09.30 – 10.15 Diagnostikk: Bruk av vanlige symptomkartleggingsverktøy. Overlege Anne Halmøy
10.30 – 11.15 Psykiatriske differensialdiagnoser og komorbiditet. Overlege Anne Halmøy
11.30 – 12.15 Psykiatriske differensialdiagnoser og komorbiditet. Overlege Anne Halmøy

12.15 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.00 Kasuspresentasjon, presentasjon av spørsmål til gruppediskusjon. Overlege Svein Skjøtskift
14.00 – 15.15 Gruppediskusjon 
15.30 – 16.15 Nevropsykologisk utredning. Psykologspesialist Jarle Fehn
16.15 – 16.30 Oppsummering

Torsdag 2.september
08.30 – 09.15 Prosedyrer i somatisk utredning og diagnostikk av rusavhengige med ADHD. Overlege Gunn-Vivian Eide
09.30 – 10.15 Medikamentell behandling, oppstart, stabilisering, interaksjoner og kontrolltiltak Overlege Gunn-Vivian Eide
10.30 – 11.15 Medikamentell behandling, oppstart, stabilisering, interaksjoner og kontrolltiltak Overlege Gunn-Vivian Eide
11.30 – 12.15 Ny kunnskap om biologiske mekanismer ved ADHD; implikasjoner for diagnostikk og behandling. Professor Jan Haavik, UiB

12.15 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.30 Kasuspresentasjon, presentasjon av spørsmål til diskusjon
13.30 – 14.15 Gruppearbeid ut fra oppgave, diskusjon
14.30 – 15.15 Gjennomgang av gruppeoppgave
15.30 – 16.15 Psykologisk behandling av ADHD. Psykologspesialist Eva Marina Mørch
16.15 – 16.30 Oppsummering

Fredag 3.september 
08.30 – 09.15 Pasient- og pårørendeopplæring. Overlege Svein Skjøtskift
09.30 – 10.15 Pegasusmodellen i behandling av ADHD. Psykologspesialist Gerd Blomhoff
10.30 – 11.15 Kombinert behandling av ADHD hos rusavhengige: 
Utkast til retningslinjer for medikamentell behandling av rusavhengige med ADHD. Kst. overlege Kjell Arne Johansson og overlege Gunn-Vivian Eide
11.15 – 11.30 Oppsummering
11.30 – 12.15 Kursprøve
Fant du det du lette etter?