Access-kirurgi (KAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i karkirugi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om:

  • Endestadie nyresvikt.
  • Indikasjon for dialysebehandling hos nyresviktpasienter og valg av teknikk/metode for å skaffe adekvat tilgang.
  • Kateterbasert dialysetilgang.
  • Viktige aspekter med kirurgisk teknikk ved vaskulær tilgang, re-operasjon og komplikasjoner relatert til prosedyren.
  • Generelle prinsipper rundt nyretransplantasjon.

Dette vil da gi en ajourføring innen vaskulær tilgang; spesielt når det gjelder utredningsmetoder og indikasjon til spesialiserte undersøkelser; behandlingsalternativer inkludert nye endovaskulære metoder. 

Læringsmål

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Aksesskirurgi
KAK-060 Dialysemetoder ved terminal nyresvikt
KAK-061 Dialysetilgang
KAK-062 AV-fistel
KAK-063 Aksesskomplikasjoner

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 3800,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Toril Rabben

Andre opplysninger

Kurset er lagt opp med innlegg på 10 og 20 minutter og 5 min. For spørsmål. I hver sesjon er det lagt opp tid til diskusjon. Foredragsholdere blir bedt om å berøre etiske aspekter i temaene der det er relevant. I tillegg til bruk av audio-visuelle midler og demonstrasjoner

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?