Access kirurgi April 2022 (KAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i karkirugi
Gammel ordning: Godkjent 8 timer

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om:• Hvilke utredningsmetoder som egner seg til pasienter med kronisk venøs insuffisiens, og dermed hvem som må henvises til spesiale enheter for ytterligere utredning.• Hvike behandlingsalternativer gir best langtidsresultater for varice og venøs legg-sår pasienter.• Om bruk av CEAP klassifikasjonen hos pasienter med kronisk venøs insufficiens.• Indikasjoner for rekonstruktiv dyp venekirurgi og endovaskulær behandling• Indikasjoner for kateter basert trombolyse i dyp venetrombose• Kompresjonsterapi og andre behandlingsalternativer for leggsår pasienter• Indikasjon for dialysebehandling hos nyresvikt pasienter og valg av teknikk/metode for å skaffe adekvat tilgang• Viktige aspekter med kirurgisk teknikk ved vaskulær tilgang, re-operasjon og komplikasjoner relatert til prosedyren• Generelle prinsipper rundt nyretransplantasjon pasienterDette vil da gi en ajourføring innen flebologi, venekirurgi og vaskulær tilgang; spesielt når det gjelder utredningsmetoder og indikasjon til spesialiserte undersøkelser; behandlingsalternativer inkludert nye endovaskulære metoder.Kurset er lagt opp med innlegg på 10 og 20 minutter og 5 min. For spørsmål. I hver sesjon er det lagt opp tid til diskusjon. Foredragsholdere blir bedt om å berøre etiske aspekter i temaene der det er relevant. I tillegg til bruk av audio-visuelle midler og demonstrasjoner

Kursavgift

NOK 3350,-  (lunsj inkludert)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Kurskomite: Toril Rabben (Kursleder)

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?