Transkulturell psykiatri, vår 2022 (VOP)

Ny ordning: Anbefalt emnekurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs (7,5t) i Psykiatri

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

VOP 048, VOP 049, VOP 050 og VOP 060

Deltakerne skal gjennom kurset ha tilegnet seg ferdigheter og forståelse som er vesentlige for psykiatrisk arbeid på tvers av kulturer, herunder arbeid med traumerelaterte symptomer sett i kulturelt perspektiv. Deltakerne skal spesifikt ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om CFI ("Cultural Formulation Interview") til å kunne benytte dette i psykiatrisk diagnostikk. 

Kursavgift

NOK 3350,- (lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 70

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Kursansvarlig:
Norsk Psykiatrisk Forening ved utvalg for transkulturell psykiatri / -barne- og ungdomspsykiatri og global mental helse Utvalg for transkullturell psykiatri

Kursleder:
Valjbona T. Preljevic, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Nasjonalt behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Oslo Universitetssykehus
mail: enival@hotmail.com
mob 99539842

Kurskomite:
Lars Lien, Øystein Sørbye, Shahram Shaygani, Ruth Abraham, Suraj Thapa

Litteratur

Aronson Fontes, L. (2008). Interviewing clients across cultures. A
practitioner's guide. England, Guildford Press.

Aten, J.D. & Leach, M.M. (2008). Culture and Therapeutic Process.
England, Routledge Press.

Baarnhielm, S. & Scarpinati Rosso, M. (2009). The cultural
formulation- a model to combine nosology and patients' life context in psychiatric diagnostic practice. Transcultural Psychiatry, 46: 406-428.

Baarnhielm, S., Scarpinati Rosso, M., & Patty, L. (2010). Kultur,
kontekst og psykopatologi. Manual for diagnostisk intervju basert på
kulturformuleringen i DSM-IV. Oversatt til norsk av Emine Kale og
Kirsti Jareg, NAKMI.

Andre opplysninger

CFI kan lastes fra https://www.nakmi.no/publikasjoner/hefter-brosjyrer/

Bes at deltakerne tar med CFI på kurset.

Kurset vil avsluttes med en kursprøve som må være bestått for å få godkjent kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?