Kontakt oss

Kontaktinformasjon til de regionale utdanningssentrene.

Helse Midt

St. Olavs hospital HF

Post- og besøksadresse:

St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim Regut.hmn@stolav.no

Helse Midt-Norge/St. Olavs hospital HF
Harald Hardrådesgate 14
7030 Trondheim

Helse Nord 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Besøk og Postadresse:

Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge HF, UNN
Breivika, G.906 Tromsø

UNN-Tromsø 9038 Tromsø regut@unn.no

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus

Besøks- og postadresse:

Ullevål sykehus
Søsterhjemmet, inngang 2H
Kirkeveien 166

Regionalt utdanningssenter (Regut)
Oslo universitetssykehus
Postboks 4953 Nydalen,
0424 Oslo

Postmottak: regutpost@ous-hf.no
Kurs: regutkurs@ous-hf.no

Helse Vest

Helse Bergen HF

Post- og besøksadresse:

Helse Vest/Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus
Jørgen Sandbergs Hus, 1. etg.

Postboks 1400, 5021 Bergen RegUtVest@helse-vest.no 

Nettredaktør

Nettredaktøren for nettstedet, spesialisthelsetjenesten.no/lis, har det overordnede ansvaret for nettsidene, og leder nettredaksjonen bestående av kursansvarlige i alle helseregioner.

Kontakt:
Ansvarlig for LIS nettsiden:
Elisabeth Arntzen, Elisabeth.Arntzen@helse-sorost.no Mob 95 96 78 89

Nettredaktør:
Ram Gupta ram.gupta@ous-hf.no Mob. 91192252

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.