Kontakt oss

Kontaktinformasjon til de regionale utdanningssentrene.

Det er etablert et regionalt utdanningssenter i hver av de fire helseregionene.

Ansatte ved de regionale utdanningssentrene for leger i spesialisering: 

Helse Midt

St. Olavs hospital HF

Post- og besøksadresse:

St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim Regut.hmn@stolav.no

Helse Midt-Norge/St. Olavs hospital HF
Harald Hardrådesgate 14
7030 Trondheim

Helse Nord 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Post- og Besøk og Postsadresse:

Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge HF, UNN
Breivika, G.906 Tromsø

UNN-Tromsø 9038 Tromsø regut@unn.no

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus HF

Post- og besøksadresse:

Helse Sør-Øst/Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166, 0450 Oslo

Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo regutpost@ous-hf.no

Helse Vest

Helse Bergen HF

Post- og besøksadresse:

Helse Vest/Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus
Haukelandsbakken 45, 2. etasje (sammen med Seksjon for fag og utdanning)

Postboks 1400, 5021 Bergen RegUtVest@helse-vest.no 

Nettredaktør

Nettredaktøren for nettstedet, spesialisthelsetjenesten.no/lis, har det overordnede ansvaret for nettsidene, og leder nettredaksjonen bestående av kursansvarlige i alle helseregioner.

Kontakt:
Ansvarlig for LIS nettsiden:
Elisabeth Arntzen, Elisabeth.Arntzen@helse-sorost.no Mob 95 96 78 89

Fungerende nettredaktør:
Oxana Rybalko, oxaryb@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.