Kontakt oss

Kontaktinformasjon til de regionale utdanningssentrene.

Helse Midt

St. Olavs hospital

Postmottak:

regut.hmn@stolav.no

Besøks- og postadresse:

St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden,
7006 Trondheim 

St. Olavs hospital
Harald Hardrådesgate 14
7030 Trondheim    

Helse Nord 

Universitetssykehuset Nord-Norge

Postmottak:

regut@unn.no

Besøks- og postadresse:

Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge
Breivika, G.906 Tromsø

UNN-Tromsø
9038 Tromsø

Hjemmeside for regut i Helse Nord

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus

Postmottak:

regutpost@ous-hf.no

Kurs:    

regutkurs@ous-hf.no

Besøks- og postadresse:

Ullevål sykehus
Søsterhjemmet, inngang 2H
Kirkeveien 166

Regionalt utdanningssenter (Regut)
Oslo universitetssykehus
Postboks 4953 Nydalen,
0424 Oslo  

Helse Vest

Helse Bergen

Postmottak:

regutvest@helse-vest.no

Besøks- og postadresse:

Haukeland universitetssjukehus
Jørgen Sandbergs hus, 1. etg.

Helse Bergen
Regionalt utdanningssenter, seksjon for fag og utdanning
Postboks 1400
5021 Bergen

Nettredaktør

Nettredaktøren for nettstedet, spesialisthelsetjenesten.no/lis, har det overordnede ansvaret for nettsidene, og leder nettredaksjonen bestående av kursansvarlige i alle helseregioner.

Ansvarlig redaktør:

Kristijane Cook Hvaal (regutleder Helse Sør-Øst)

Nettredaktør:

Ram Gupta ram.gupta@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?