Kontakt oss

Kontaktinformasjon til de regionale utdanningssentrene.

Helse Midt

St. Olavs hospital


 • Postmottak:

  regut.hmn@stolav.no

  Besøks- og postadresse:

  St. Olavs hospital
  Postboks 3250 Torgarden,
  7006 Trondheim 

  St. Olavs hospital
  Harald Hardrådesgate 14
  7030 Trondheim    

  Helse Nord 

  Universitetssykehuset Nord-Norge

  Postmottak:

  regut@unn.no

  Besøks- og postadresse:

  Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge
  Breivika, G.906 Tromsø

  UNN-Tromsø
  9038 Tromsø

  Hjemmeside for regut i Helse Nord

  Helse Sør-Øst

  Oslo universitetssykehus

  Postmottak:

  regutpost@ous-hf.no

  Kurs:    

  regutkurs@ous-hf.no

  Besøks- og postadresse:

  Ullevål sykehus
  Søsterhjemmet, inngang 2H
  Kirkeveien 166

  Regionalt utdanningssenter (Regut)
  Oslo universitetssykehus
  Postboks 4953 Nydalen,
  0424 Oslo  

  Helse Vest

  Helse Bergen

  Postmottak:

  regutvest@helse-vest.no

  Besøks- og postadresse:

  Haukeland universitetssjukehus
  Jørgen Sandbergs hus, 1. etg.

  Helse Bergen
  Regionalt utdanningssenter, seksjon for fag og utdanning
  Postboks 1400
  5021 Bergen

  Nettredaktør

  Nettredaktøren for nettstedet, spesialisthelsetjenesten.no/lis, har det overordnede ansvaret for nettsidene, og leder nettredaksjonen bestående av kursansvarlige i alle helseregioner.

  Ansvarlig redaktør:

  Kristijane Cook Hvaal (regutleder Helse Sør-Øst)

  Nettredaktør:

  Ram Gupta ram.gupta@ous-hf.no

  Fant du det du lette etter?