Kompetansevurdering

Overleger og andre erfarne kolleger skal vurdere LIS-ens kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er beskrevet i forskriftsfestede læringsmål. Ansvaret for arbeidet med vurdering er lagt til helseforetakene, kommunene og eventuelt andre offentlige og private arbeidsgivere med ansatt LIS.

Kompetansevurdering har to hovedformål:

  • Å gi LIS tilbakemelding underveis på utføring av arbeidsoppgaver og læringsaktiviteter for å fremme læring og refleksjon og for å tilpasse videre læringsforløp.
  • Å foreta sluttvurderinger av om kompetanse er oppnådd, spesifisert i form av forskriftsfestede læringsmål.


Nasjonal veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder i "Kompetansevurdering av leger i spesialisering", som du finner her:

Målet for veilederen er:

  • Å gi praktiske anbefalinger til organisering og gjennomføring av arbeidet med vurdering av kompetanse hos LIS.
  • Å gi praktiske anbefalinger om vurderingsformer til veiledere, supervisører og andre som har vurderingsoppgaver i spesialistutdanningen.
Fant du det du lette etter?