Kompetanseportalens funksjon for veileder

Kompetanseportalen skal støtte prosessen og dokumentasjon av utdanningsforløpet for leger i spesialisering (LIS).  Her vil den enkelte LIS, leder, veileder og supervisør ha en sentral rolle i dokumenteringen av læringsløpet.

Kompetanseportalens funksjon for veilederne

  • ​Veileder blir registret av LIS (eventuelt leder) og vil få opp fanen «Mine utdanningskandidater» 
  • Kan opprette en samtale, skrive forberedelse og referat, og ferdigstille en veiledningssamtale
  • Kan følge LIS sin progresjon i læringsmålplanene 
  • Kan skrive inn kommentarer og laste opp dokumentasjon til læringsmål

(Kilde: Sykehuspartner)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.