Kompetanseportalen og brukerveiledninger

Kompetanseportalen dokumenterer utdanningsløpet og brukes av LIS, supervisør, leder og veileder. Kompetanseportalen er tidligere kjent som "Dossier".

Kompetanseportalen har ulike funksjoner for ulike roller

LIS

LIS bruker Kompetanseportalen til å holde oversikt over hva som kreves for å oppnå de ulike læringsmålene, følge egen fremdrift samt holde oversikt over planlagte og gjennomførte veiledningssamtaler.    

 • Se læringsmålplan etter tildeling fra leder
 • Registrere veileder, invitere til ny veiledningssamtale, lage forberedelse til samtale, samt skrive referat

 • Registrere fullførte læringsaktiviteter 

 • Sende gjennomførte læringsaktiviteter til signering

 • Legge til kommentarer på læringsmål og læringsaktiviteter

 • Laste opp relevante vedlegg til læringsmål som dokumentasjon

 • Sette læringsmål som fullført, med fullført dato og kommentar

 • Sende læringsmål til leder/ delegert godkjenner for godkjenning

 • Kalle tilbake læringsmål som er sendt til godkjenning

Supervisør

Supervisør bruker Kompetanseportalen til å godkjenne læringsaktiviteter.

 • Supervisør velges LIS og får da tildelt fanen «Signering krav/læringsaktivitet»
 • Supervisør får e-postvarsel når LIS har sendt en læringsaktivitet for signering, og kan logge inn og signere læringsaktiviteten
 • Legge til eventuelle kommentarer ved signering

Leder

Leder bruker Kompetanseportalen til å holde oversikt over LIS sin progresjon og godkjenne oppnådde læringsmål.    

 • Tildele læringsmålplaner til sine LIS
 • Slette en tildelt plan som ikke er påbegynt og arkivere planer som er påbegynt
 • Markere krav / læringsaktiviteter som innfridd på vegne av LIS
 • Godkjenne og avvise/ returnere læringsmål og legge inn kommentar til læringsmålet 
 • Se grunnlaget for godkjenning av læringsmål. Godkjenningsgrunnlaget inneholder blant annet informasjon om læringsmålet, tilknyttede læringsaktiviteter og status på disse
 • Se veileder LIS har registret, og kan registrere veileder for LIS
 • Se informasjon på LIS sin personalia fane
 • Følge LIS sin progresjon ved hjelp av statusdashboard, samt i læringsmålplanen
 • Har tilgang til rapporter på egen seksjon / avdeling

Veileder

Veileder bruker Kompetanseportalen til å holde oversikt over veiledningssamtaler og oppfølging av veiledningskandidater.

 • Veileder blir registret av LIS (eventuelt leder) og får tildelt fanen «Mine veiledningskandidater»
 • Invitere til ny veiledningssamtale, lage forberedelse til samtale, skrive referat, samt ferdigstille en veiledningssamtale
 • Følge LIS sin progresjon i læringsmålplanene 
 • Skrive inn kommentarer og laste opp dokumentasjon til læringsmål

Innlogging og brukerveiledninger

Sykehusdelen av Kompetanseportalen har ulik innlogging avhengig av region

På denne siden kan du laste ned lynguider med enkel forklaring til innlogging og funksjoner. Mer detaljerte veiledninger og instruksjonsvideoer finner du i Kompetanseportalen for din region.

For Helse Midt

For Helse Sør-Øst og Helse Nord
Merk: Helse Nord bruker betegnelsen Kompetansemodulen i sin Personalportal.

For Helse Vest

 • Innlogging til Kompetanseportalen gjør du på Intranettsidene i ditt foretak
 • Du finner brukerveiledninger og instruksjonsvideoer etter at du har logget inn

Helsedirektoratets kompetanseportal

Helsedirektoratet drifter en egen kompetanseportal (tidligere kalt kommuneløsningen) som skal brukes av følgende LIS:

 • LIS 1 i kommunedelen
 • LIS 3 i allmennmedisin
 • LIS 3 i samfunnsmedisin
 • LIS 3 i arbeidsmedisin

Portalen skal brukes av alle utdanningsvirksomheter innenfor disse utdanningene.

Brukerveiledning og informasjon om innlogging (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?