Kompetanseportalen

De regionale helseforetakene har innført Kompetanseportalen som et dokumentasjonssystem for LIS-utdanning. Kompetanseportalen benyttes for å dokumentere gjennomførte læringsaktiviteter og oppnådde læringsmål.

Kompetanseportalen er i bruk ved alle helseforetak i Norge. Søknad til Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning gjøres på bakgrunn av dokumentasjon av oppnådde læringsmål i Kompetanseportalen.

Innlogging og brukerveiledninger

Innlogging til Kompetanseportalen gjør du på intranettsidene i ditt foretak, via mobilappen eller med bank-ID gjennom direktelenke. Under finner du direktelenke til Kompetanseportalen for de ulike regionene, samt lenke til mobilapp:

Helse Sør-Øst

Ved problemer knyttet til pålogging, meld sak i Min Sykehuspartner eller ta kontakt med Sykehuspartner på telefon 32 23 53 30

Direktelenke til Kompetanseportalen HSØMobilapp App Store Mobilapp Google Play

Helse Vest

Ved problemer knyttet til pålogging, kontakt Kundesenteret Helse Vest IKT Kundeweb - Forside (ihelse.net) eller lokal systemansvarlig.

Direktelenke til Kompetanseportalen HV Mobilapp App Store Mobilapp Google Play

Helse Midt

Ved problemer knyttet til pålogging, meld sak på Hemithjelp.no eller til lokal systemansvarlig.

Direktelenke til Kompetanseportalen HMN Mobilapp App Store Mobilapp Google Play

Helse Nord

Ved problemer knyttet til pålogging, meld sak til din lokale systemforvalter. Se kontaktinformasjon til brukerstøtte i Helse Nord på Intranett: https://intranett.helse-nord.no/brukerstotte/category44820.html

Direktelenke til Kompetanseportalen HN

Ved bruk av direktelenke: Logg inn med brukernavn og passord. Er dette første gang du logger deg på oppretter du passord til din bruker.

Mobilapp App Store Mobilapp Google Play

 

 

Du finner brukerveiledninger og instruksjonsvideoer under spørsmålstegnet '?' oppe i høyre hjørne etter at du har logget inn i Kompetanseportalen, slik som på bildet under.

Brukerveiledninger i KompetanseportalenTips og triks for LIS i Kompetanseportalen

Her finner du tips og triks om ulike funksjoner i Kompetanseportalen, fra hvilken nettleser som er best å bruke til hvordan å skru av e-postvarslinger når det bes om signatur i Kompetanseportalen.

Nettleser

Kompetanseportalen fungerer best i nettleserne Microsoft Edge eller Google Chrome.

Logo Microsoft Edge og Google Chrome 

Søkefunksjon

Ved å trykke på forstørrelsesglasset opp i høyre hjørne kan du søke etter læringsaktiviteter (prosedyrer, kurs mm.).

Søkefunksjonen i Kompetanseportalen 

Filtrering av læringsmål

 • Ved å velge læringsarena øverst i læringsmålplanen din kan du filtrere læringsmål ut fra læringsarena (der du arbeider nå og skal oppnå læringsmålet).
 • OBS! Dette valget lagres, du må derfor tilbakestille valget når om du roterer til annen læringsarena

Velge læringsarena i Kompetanseportalen 

Status planer Kompetanseportalen

Synkronisering ved bytte av arbeidssted

Når du bytter arbeidssted skal du få tildelt det nye arbeidsstedets læringsmålplan (OBS: Læringsmålplan fra tidligere arbeidssted skal ikke tildeles på nytt eller reaktiveres).

Følgende informasjon fra gammel læringsmålplan vil synkroniseres inn i ny læringsmålplan / profil på nytt foretak:

Synkroniseres inn i ny læringsmålplan / profil på nytt foretak
​Hva synkroniseres​Internt i RHFMellom RHF​Kommentar​
​Gjennomføring av læringsmål​JaJa​
​Gjennomføring av læringsaktivitetJa​Ja​Blir liggende under tidligere arbeidssted​
​VeilederJa​Nei​Eventuelt ny veileder må legges inn manuelt​
​Veiledningssamtaler​JaNei​Ny veileder kan se tidligere veiledningssamtaler​
​Dokumentarkiv​JaNei​

Finne igjen gjennomførte LM/LA ved bytte av arbeidssted

Når du bytter arbeidsted og får tildelt det nye arbeidsstedets spesialitetsplan/læringsmålplan, vil den synkroniseres med det du har gjennomført av læringsaktiviteter og læringsmål hos tidligere arbeidssted innen 72 timer.

Læringsmål du har fått godkjent ved tidligere arbeidsted vil være godkjent i den nye planen du har fått tildelt:

Godkjente LM fra tidligere arbeidssted - Kompetanseportalen 

Læringsaktivitetene du har gjennomført ved tidligere arbeidsted vil du finne under knappen "Tidligere arbeidssted" på de ulike læringsmålene (se bildet under). Læringsaktiviteter på nåværende arbeidssted ligger under knappen med foretakets navn (Ahus i eksempelet her) på de ulike læringsmålene. Du må inn på begge knappene for å få totaloversikt over alle læringsaktiviteter du har gjennomført.

Tidligere arbeidssted - Kompetanseportalen 

E-postvarsling

Enkelte har gitt tilbakemelding om at Kompetanseportalen generere mange e-poster, spesielt til supervisør. Det er mulig for supervisør å skru av e-postvarslinger når det bes om signatur i Kompetanseportalen.

Dette gjøres på egen personaliafane i Kompetanseportalen

Personalia i Kompetanseportalen 

Instillinger for e-postvarsling i Kompetanseportalen 

Et annet tips er å lage e-postregler i Outlook slik at mail fra Kompetanseportalen automatisk legger seg i egen mappe.

Se lynguide "E-postregler" under "?" i Kompetanseportalen.

 Nytt i Kompetanseportalen

Nytt grensesnitt for prosedyrelister er nå, fra 2. desember 2021, på plass i Kompetanseportalen. Funksjonaliteten vil gi en ny og mer tidseffektiv måte å registrere flere repetisjoner av en prosedyre.

I det nye grensesnittet er det mulighet for å:

 • favoritt-markere prosedyrer du ønsker at skal ligge øverst i visningen
 • enkelt søke etter en spesifikk prosedyre
 • registrere flere repetisjoner av en prosedyre på en gang, ved å skrive inn antallet du ønsker å registrere

Se vedlagt brukerveiledning og lynguide for mer informasjon:Dokumentasjon i Kompetanseportalen av tidligere oppnådd kompetanse

Gjelder LIS i del 2/3 i spesialisthelsetjenesten som går fra gammel til ny ordning, eller kommer fra utlandet.

Tverregional arbeidsgruppe for drift og videreutvikling av Kompetanseportalen har laget et dokument til LIS som skal konvertere fra gammel til ny ordning, eller kommer fra utlandet, som beskriver den tekniske fremgangsmåten for å få registrert tidligere kompetanse i Kompetanseportalen.

Dokumentet, «Prosess for etterregistrering av tidligere oppnådde læringsmål i Kompetanseportalen», gir en stegvis forklaring på hvordan du som LIS går frem. Det er kun oppnådde læringsmål som skal registreres og godkjennes, det er ikke nødvendig å registrere tidligere gjennomførte læringsaktiviteter.Roller i Kompetanseportalen

LIS, ledere, veiledere og supervisører har ulike roller i Kompetanseportalen.

LIS

 • LIS dokumenterer fullførte læringsaktiviteter
  • Egenregistrering
  • Sende til signering hos supervisør
  • Laste opp kursbevis
  • Gjennomføre e-læringskurs
 • LIS sender læringsmål til leder for godkjenning
 • LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid

Leder / stedfortreder for leder

 • Leder tildeler læringsmålplan til LIS
 • Leder godkjenner eller underkjenner læringsmål LIS har sendt til godkjenning (oppgaven kan delegeres)
 • Leder kan følge LIS sin progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter

Veileder

 • Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS
 • Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen
 • Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov
 • Veileder kan følge LIS sin progresjon

Supervisør

 • Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene LIS har sendt til godkjenning

 Hvordan driftes og utvikles Kompetanseportalen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?

Under finner du et organisasjonskart som viser drift og videreutvikling av Kompetanseportalen, en PDF for detaljert beskrivelse av roller og et årshjul med beskrivelse av saksgang, hvordan innspill prioriteres og hvordan prioritering eventuelt kan påvirkes:

Organisasjonskart, roller og ansvarsområder

Organisasjonskart Kompetanseportalen

 Organisasjonskart drift og videreutvikling av Kompetanseportalen


For detaljert beskrivelse av roller og ansvarsområder, se PDF:

Hvordan kan du påvirke Kompetanseportalen?

Årshjulet under viser prosess for videreutvikling av kompetanseportalen både for LIS og øvrige yrkesgrupper. 

                                        Årshjul videreutvikling Kompetanseportalen 

 

Beskrivelse av saksgang, hvordan innspill prioriteres og hvordan prioritering eventuelt kan påvirkes

1. kvartal

LIS og andre brukere av Kompetanseportalen kan gjennom året melde inn endringsønsker til lokal systemforvalter. Lokal systemforvalter melder dette videre til regional systemansvarlig innen en gitt frist i slutten av første kvartal. Under overskriften "Slik kan du melde inn forbedringsforslag" ligger det en mal som kan brukes til å melde inn brukerhistorier/endringsønsker.

2. kvartal

Innmeldte endringsbehov fra alle regioner samles i en tverregional liste for vurdering og prioritering til neste års videreutvikling av Kompetanseportalen. Prioritering av endringsønskene gjøres etter fastsatte kriterier og innspill fra lokale systemforvaltere i foretakene. Har du meninger om endringsønsker som bør prioriteres høyt meldes dette til lokal systemforvalter ved ditt foretak. Etter en nasjonal helhetsvurdering av endringsønskene fremlegges prioriterte endringsønsker som omhandler LIS for «referansegruppen for videreutvikling – LIS». Deretter fremlegges det en sak med den totale listen av endringsønsker i det tverregionale PO/HR-direktørmøte.

3. kvartal

PO/HR direktørene gjør en samlet vurdering av utviklingsbehov og økonomiske rammer for tverregional utvikling kommende budsjettår. Eventuelle regionale utviklingsbehov og rammer besluttes i den enkelte region.

4. kvartal

Basert på sentral budsjettbehandling og beslutninger av PO/HR direktørene lages det kvartalsvise bestillinger for tverregional utvikling. Regionalspesifikk utvikling besørger regionene selv.

 Slik kan du melde inn forslag til tekniske endringer i Kompetanseportalen

Hvis du har innspill knyttet til funksjonalitet i Kompetanseportalen, kan du enten ta kontakt med lokal systemforvalter for Kompetanseportalen ved ditt foretak, eller fylle inn malen under, som så sendes til lokal eller regional systemfovalter:

Se mer informasjon om din region under

Helse Sør-Øst

Om du ikke er kjent med hvem din lokale systemforvalter er, ta kontakt med systemansvarlig regionalt kompetanse@sykehuspartner.no

Ved tekniske feil i systemet, meld sak i Min Sykehuspartner eller ta kontakt med Sykehuspartner på telefon 32 23 53 30

Helse Vest

Kontaktinformasjon til lokal systemforvalter finner du på foretakene sine intranettsider for Kompetanseportalen

Ved tekniske feil i systemet, kontakt Kundesenteret Helse Vest IKT Kundeweb - Forside (ihelse.net) eller lokal systemansvarlig

Helse Midt

Kontaktinformasjon finner dere på Kompetanseportalens Nettverkside (OBS - HMN vil innen kort tid etablere en ny virksomhetsportal, som betyr ny internettside også for kompetanseportalen)

Ved tekniske feil i systemet, meld sak på Hemithjelp.no eller til lokal systemansvarlig

Helse Nord

Om du ikke er kjent med hvem din lokale systemforvalter er, ta kontakt med systemansvarlig regionalt regional.kompetansemodul@unn.no

Ved tekniske feil i systemet, meld sak til din lokale systemforvalter er, om du ikke vet hvem dette er ta kontakt med systemansvarlig regionalt regional.kompetansemodul@unn.no 

 Kompetanseportal for LIS i kommunehelsetjenesten og ASA-spesialister

Helsedirektoratet sin versjon av kompetanseportalen (tidligere kalt kommuneløsningen) skal brukes av følgende LIS:

 • LIS 1 i kommunedelen
 • LIS 3 i allmennmedisin
 • LIS 3 i samfunnsmedisin
 • LIS 3 i arbeidsmedisin

Portalen skal brukes av alle utdanningsvirksomheter innenfor disse utdanningene. Gjennomføring i læringsmålplaner synkroniseres mellom de ulike versjonene av kompetanseportalen.

Fant du det du lette etter?