Informasjon til ledere, veiledere og supervisører

Denne siden er under arbeid. Vi ønsker å gjøre nettsiden bedre for våre brukere, slik at det blir enklere å finne den informasjonen man er på utkikk etter. Her vil det etter hvert ligge informasjon til ledere, veiledere og supervisører. Dersom du har noen ønsker om hva denne siden bør inneholde er det bare å legge inn tilbakemeldinger under "fant du det du lette etter?" nederst til venstre på siden.

For ledere​

Ledere skal legge til rette for at LIS kan oppnå læringsmål. Det er leders ansvar at det blir utarbeidet utdanningsplaner som beskriver utdanningsløpet for den enkelte LIS.

Helsedirektoratets veileder gir praktiske anbefalinger om vurderingsformer til veiledere, supervisører og andre som har vurderingsoppgaver i spesialistutdanningen:

Kompetansevurdering av leger i spesialisering (Helsedirektoratet)

Spesialistforskriften har overordnede bestemmelser om roller og ansvar i spesialistutdanningen:

Lovdata

Rundskriv fra departementet har forklaringer til spesialistforskriften:

Rundskriv om spsialistforskriften med kommentarer (HOD)

Kompetanseportalen

Leder bruker Kompetanseportalen til å holde oversikt over LIS sin progresjon og godkjenne oppnådde læringsmål:

Kompetanseportalen og brukerveiledninger

Forklaringer

Viktige begreper i utdanningen

For veiledere

I den nye utdanningen ønsker Helsedirektoratet å styrke veiledningen av leger i spesialisering (LIS). Veiledningen er planlagte og regelmessige samtaler mellom LIS og veileder. Samtalene skjer ikke i konkrete arbeidssituasjoner, men skjermet fra andre arbeidsoppgaver.

Helsedirektoratets veileder gir praktiske anbefalinger om vurderingsformer til veiledere, supervisører og andre som har vurderingsoppgaver i spesialistutdanningen:

Kompetansevurdering av leger i spesialisering (Helsedirektoratet)

Kurs i veiledning

Det gjennomføres veilederkurs regionvis eller i de enkelte helseforetakene.
Om veilederkurs

Kompetanseportalen

Veileder bruker Kompetanseportalen til å holde oversikt over veiledningssamtaler og oppfølging av veiledningskandidater:

Kompetanseportalen og brukerveiledninger

Forklaringer

Viktige begreper i utdanningen

For supervisører

Helsedirektoratets veileder gir praktiske anbefalinger om vurderingsformer til veiledere, supervisører og andre som har vurderingsoppgaver i spesialistutdanningen:

Kompetansevurdering av leger i spesialisering (Helsedirektoratet)

Kompetanseportalen

Supervisør bruker Kompetanseportalen til å godkjenne læringsaktiviteter:

Kompetanseportalen og brukerveiledninger

Forklaringer

Viktige begreper i utdanningen

Fant du det du lette etter?