Hvilket RegUt er fagkontakt for din spesialitet?

De regionale utdanningssentrene er opprettet av de regionale helseforetakene for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i spesialistutdanning av leger i spesialisthelsetjenesten.

Ansvaret for å planlegge nasjonalt anbefalte kurs, og følge opp endringsprosesser i Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter og læringsmål for de ulike spesialitetene, er fordelt mellom de regionale utdanningssentrene.

Hva som inngår i fagkontaktansvaret til RegUtene er beskrevet her:

RegUt Helse Sør-Øst

 • Arbeidsmedisin
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Medisinsk genetikk
 • Nukleærmedisin
 • Rus- og avhengighetsmedisin

Spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål:

 • Akutt- og mottaksmedisin
 • Blodsykdommer
 • Endokrinologi
 • Fordøyelsessykdommer
 • Geriatri
 • Hjertesykdommer
 • Indremedisin
 • Infeksjonssykdommer
 • Lungesykdommer
 • Nyresykdommer


RegUt Helse Vest

 • Maxillofacial kirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Ortopedisk kirurgi

Spesialiteter med felles kirurgiske læringsmål:

 • Barnekirurgi
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Generell kirurgi
 • Karkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi

RegUt HV har i tillegg koordinerende ansvar for FKM-kurset «Administrasjon og ledelse».


RegUt Helse Midt

 • Barnesykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Klinisk farmakologi
 • Medisinsk biokjemi
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Psykiatri
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer


RegUt Helse Nord

 • Anestesiologi
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Nevrologi
 • Onkologi
 • Patologi
 • Radiologi
 • Revmatologi  
Fant du det du lette etter?