Hvilket RegUt er fagkontakt for din spesialitet?

Denne siden er under arbeid. Vi ønsker å gjøre nettsiden bedre for våre brukere, slik at det blir enklere å finne den informasjonen man er på utkikk etter. Her vil det etter hvert ligge informasjon om hvilke RegUt som er fagkontakt for hvilke spesialiteter. Dersom du har noen ønsker om hva denne siden bør inneholde er det bare å legge inn tilbakemeldinger under "fant du det du lette etter?" nederst til venstre på siden.


​Fagansvaret for spesialitetene er fordelt mellom de fire regionale utdanningssentrene.

RegUt Helse Sør-Øst (HSØ) 

 • Akutt- og mottaksmedisin (AMM)*
 • Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
 • Indremedisin (LIS 2 og 3) (MED)
 • Blodsykdommer (BLS)*
 • Endokrinologi (END)*
 • Fordøyelsessykdommer (FOR)*
 • Geriatri (GER)*
 • Hjertesykdommer (HJS)*
 • Infeksjonssykdommer (INF)*
 • Lungesykdommer (LUN)*
 • Nyresykdommer (NYR)*
 • Medisinsk genetikk (GEN)
 • Nukleærmedisin (NUK)
 • Rus- og avhengighetsmedisin (RUS)

* Indremedisinske spesialiteter med Felles del 2 (FIM). RegUt HSØ er fagkontakt for de indremedisinske fagene med felles del 2.

RegUt Helse Vest (HV)

 • Generell kirurgi (KIR)*
 • Barnekirurgi (BAK)*
 • Bryst- og endokrinkirurgi (BEK)*
 • Gastroenterologisk kirurgi (GAK)*
 • Karkirurgi (KAK)*
 • Thoraxkirurgi (THX)*
 • Urologi (URO)*
 • Plastikkirurgi (PLA)*
 • Maxiloofacial kirurgi (MAX)
 • Nevrokirurgi (NKI)
 • Ortopedisk kirurgi (ORT) 

* Kirurgiske spesialiteter med felles del 2 (FKI). RegUt HV er fagkontakt for de kirurgiske fagene med felles del 2, samt har koordinerende ansvar for kursene i «Administrasjon og ledelse».

RegUt Helse Midt (HM)

 • Barnesykdommer (PED)
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)
 • Immunologi og transfusjonsmedisin (ITR)
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer (GYN)
 • Medisinsk biokjemi (MBK)
 • Klinisk farmakologi (KLF)
 • Medisinsk mikrobiologi (MMB)
 • Psykiatri (VOP)
 • Øre-nese-halssykdommer (ØNH) 
 • Øyesykdommer (ØYE)

RegUt Helse Nord (HN) 

 • Anestesiologi (ANE)
 • Arbeidsmedisin (ARB)*
 • Hud- og veneriske sykdommer (HUD) 
 • Onkologi (ONC)
 • Patologi (PAT)
 • Radiologi (RAD)
 • Klinisk nevrofysiologi (KNF)
 • Nevrologi  (NEV)
 • Revmatologi (REV)

* For «Arbeidsmedisin (ARB)» er Helsedirektoratet fagkontakt. RegUt HN har kun ansvaret for langtidsplanlegging av kurs.

NB! Allmennmedisin og Samfunnsmedisin er ikke omfattet av samarbeidet mellom RegUt’ene

Fant du det du lette etter?