Hvilket RegUt er fagkontakt for din spesialitet?

Ansvaret for oppgavene RegUt skal utføre innen hver spesialistutdanning er fordelt regionvis og omtales som fagkontaktansvar.

​​Her finner du kontaktinformasjon til RegUt​​​​

Alfabetisk oversikt over spesialitetene og hvilket RegUt som er fagkontakt


​Spesialitetsvis oversikt over hv​ilket RegUt som er fagkontakt
Spesialitet​​​​
​RegUt​​​
​Akutt- og mottaksmedisin
RegUt HSØ
​Anestesiologi​​
RegUt HN
​Arbeidsmedisin​​
​RegUt HSØ
​Barne- og ungdomspsykiatri
RegUt HSØ
​Barnekirurgi
RegUt HV
​Barnesykdommer
RegUt HMN​
​Blodsykdommer
RegUt HSØ​
Bryst- og endokrinkirurgi​​RegUt HV​
​Endokrinologi
RegUt HSØ
​Fordøyelsessykdommer
​RegUt HSØ
​Fysikalsk medisin og rehabilitering
RegUt HMN
​Fødselshjelp og kvinnesykdommer
RegUt HMN
​Gastroenterologisk kirurgi
​RegUt HV
​Generell kirurgi
​RegUt HV
Geriatri
RegUt HSØ
​Hjertesykdommer
RegUt HSØ
​Hud- og veneriske sykdommer
RegUt HN
​Immunologi og transfusjonsmedisin
RegUt HMN
​Indremedisin
RegUt HSØ
Infeksjonssykdommer
RegUt HSØ
​Karkirurgi
RegUt HV
​Klinisk farmakologi
RegUt HMN
​Klinisk nevrofysiologi
​RegUt HN
​Lungesykdommer
​RegUt HSØ
​Maxillofacial kirurgi
​RegUt HV
​Medisinsk biokjemi
RegUt HMN
​Medisinsk genetikk
​RegUt HSØ
​Medisinsk mikrobiologi
RegUt HMN
​Nevrokirurgi
​RegUt HV
​Nevrologi
​RegUt HN
​Nukleærmedisin
​RegUt HSØ
​Nyresykdommer
​RegUt HSØ
​Onkologi
RegUt HN
​Ortopedisk kirurgi
​RegUt HV
​Patologi
​RegUt HN
​Plastikkirurgi
​RegUt HV
​Psykiatri
​RegUt HMN
​Radiologi
​RegUt HN
​Revmatologi
​RegUt HN
​Rus- og avhengighetsmedisin
​RegUt HSØ
​Thoraxkirurgi
RegUt HV
​Urologi
​RegUt HV
​Øre-, nese-, halssykdommer
RegUt HMN
​Øyesykdommer
​​RegUt HMN
​Koordinerende ansvar for FKM-kurset «Administrasjon og ledelse»
​RegUt HV​

​Regionvis oversikt over hvilke spesialiteter hvert RegUt er fagkontakt for

RegUt Helse Sør-Øst

 • Arbeidsmedisin
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Medisinsk genetikk
 • Nukleærmedisin
 • Rus- og avhengighetsmedisin​
Spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål

 • Akutt- og mottaksmedisin
 • Blodsykdommer
 • Endokrinologi
 • Fordøyelsessykdommer
 • Geriatri
 • Hjertesykdommer
 • Indremedisin
 • Infeksjonssykdommer
 • Lungesykdommer
 • Nyresykdommer

Kontakt RegUt HSØ


RegUt Helse Vest​

 • Maxillofacial kirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Ortopedisk kirurgi


Spesialiteter med felles kirurgiske læringsmål

 • Barnekirurgi
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Generell kirurgi
 • Karkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi

RegUt HV har i tillegg koordinerende ansvar for FKM-kurset «Administrasjon og ledelse».

Kontakt RegUt HV


RegUt Helse Midt​

 • Barnesykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Klinisk farmakologi
 • Medisinsk biokjemi
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Psykiatri
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer
Kontakt RegUt HMNRegU​t Helse Nord​

 • Anestesiologi
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Nevrologi
 • Onkologi
 • Patologi
 • Radiologi
 • Revmatologi 
Kontakt RegUt HNFant du det du lette etter?