Hva er rotasjonsordninger?

Leger i spesialisering (LIS) skal nå mange læringsmål. For å oppnå læringsmålene må LIS ofte innom flere avdelinger internt eller jobbe ved andre helseforetak i perioder. Dette kalles rotasjon.

​Det lages altså rotasjonsordninger for å sikre at LIS kan nå læringsmålene.

Noen LIS kan oppnå alle læringsmål i eget helseforetak. Ofte må disse legene innom flere avdelinger i det aktuelle sykehuset for å nå læringsmålene og må i en intern rotasjonsordning.

I en del tilfeller vil LIS jobbe i en eller flere perioder hos andre foretak, i egen eller andre regioner, for å oppnå læringsmålet.

I følge spesialistforskriften er det LIS sin leder som skal sørge for en individuell utdanningsplan som beskriver utdanningsløpet inkludert eventuelle rotasjoner. Hvilken spesialitet, hvilket helseforetak og hvilken helseregion kan være utslagsgivende for om det er behov for rotasjon i løpet av utdanningsløpet.

(Kilde: Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Vest og Helse Sør-Øst og Spesialistforskriften, Lovdata)

Fant du det du lette etter?