Hva betyr overgangsordninger?

Hensikten med overgangsordningen for leger i spesialisering (LIS) er å skape smidige overganger for helseforetakene som skal iverksette ny ordning. I tillegg er det viktig å sikre at leger med kort tid igjen av utdanningen per 1. mars 2019 kan fortsette sitt planlagte løp.

Leger som per 1. mars 2019 har mindre enn tre år igjen av kravet til tjenestetid etter gammelt regelverk kan søke spesialistgodkjenning etter den gamle spesialistgodkjenningsforskriften. I praksis betyr dette at de aller fleste legene som vil benytte seg av denne muligheten, vil søke spesialistgodkjenning innen 1. mars 2022.

Ved fravær (permisjon) kan LIS søke godkjenning etter gammel ordning etter 1 mars 2022, dersom de hadde under 3 år igjen av utdanningen per 1. mars 2019.

Vurdering av oppnådde læringsmål ved overgang til ny ordning

LIS som skal over i ny ordning bør så snart som mulig få en vurdering av hvilke læringsmål han/hun allerede har oppnådd av de forskriftsfestede læringsmålene i ny ordning. Vurderingen gjøres på bakgrunn av kompetansen LIS har oppnådd ved klinisk tjeneste under supervisjon og andre læringsaktiviteter i gammel ordning.
 
Utdanningsvirksomheten der legen er ansatt, skal sørge for at oppnådde læringsmål vurderes og dokumenteres innen 1. mars 2022.
 
Leger som 1. mars 2019 har mer enn 3 år igjen av spesialistutdanningen skal vurderes og godkjennes etter ny spesialistforskrift.

Les mer om overgangsordninger for LIS på helsedirektoratet.no

Temahefte om overgangsregler

LIS-prosjektet har laget et temahefte som forklarer overgangsreglene Temahefte Overgangsregler for LIS (260918 – V 1.2).

Temaheftet skal bidra til felles forståelse og praktisering av overgangsordningene i alle helseforetakene i landet. Målgruppen er avdelingsledere, legespesialister, leger i spesialisering og HR-personell. Temaheftet bygger på spesialistforskriften (8.desember 2016, nr.1482) og tilhørende rundskriv I-2/2017. 

(Kilde: Helsedirektoratet, Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Midt)

Fant du det du lette etter?