For veiledere

I den nye utdanningen ønsker Helsedirektoratet å styrke veiledningen av leger i spesialisering (LIS). Veiledningen er planlagte og regelmessige samtaler mellom LIS og veileder. Samtalene skjer ikke i konkrete arbeidssituasjoner, men skjermet fra andre arbeidsoppgaver.

Veilederrollen

Helsedirektoratets veileder gir praktiske anbefalinger om vurderingsformer til veiledere, supervisører og andre som har vurderingsoppgaver i spesialistutdanningen.

Kompetansevurdering av leger i spesialisering (Helsedirektoratet)

Temaheftene

Veiledning og utfyllende informasjon om ulike temaer i LIS-utdanningen:

Veiledning og supervisjon (del 1) Vurdering av oppnåelse av læringsmål (del 1) Felles kompetansemoduler (FKM) læringsmål (del 1-2-3) Felles kompetansemål (FKM) (del 2-3) Alle temahefter oversikt

Kurs i veiledning

Det gjennomføres veilederkurs regionvis eller i de enkelte helseforetakene.
Om veilederkurs

Kompetanseportalen

Veileder bruker Kompetanseportalen til å holde oversikt over veiledningssamtaler og oppfølging av veiledningskandidater.

Kompetanseportalen og brukerveiledninger

Fant du det du lette etter?