For veiledere

I den nye utdanningen ønsker Helsedirektoratet å styrke veiledningen av leger i spesialisering (LIS). Veiledningen er planlagte og regelmessige samtaler mellom LIS og veileder. Samtalene skjer ikke i konkrete arbeidssituasjoner, men skjermet fra andre arbeidsoppgaver.

Veilederrollen

Helsedirektoratets veileder gir praktiske anbefalinger om vurderingsformer til veiledere, supervisører og andre som har vurderingsoppgaver i spesialistutdanningen.

Temaheftene

Veiledning og utfyllende informasjon om ulike temaer i LIS-utdanningen:

Kurs i veiledning

Det gjennomføres veilederkurs regionvis eller i de enkelte helseforetakene.

Kompetanseportalen

Veileder bruker Kompetanseportalen til å holde oversikt over veiledningssamtaler og oppfølging av veiledningskandidater.

Fant du det du lette etter?