For veiledere

Veilederne og supervisørene har nøkkelroller i gjennomføringen av ny spesialistutdanning. Veiledningen og supervisjonen skal gis etter prinsipper for læringsfremmende tilbakemeldinger. Supervisørene skal gi fortløpende tilbakemeldinger underveis i praksis og veilederne skal gi tilbakemeldinger i planlagte veiledningssamtaler. Med ny spesialitetsstruktur ønsker Helsedirektoratet å styrke veiledningen av leger i spesialisering (LIS).

Kurs i veiledning

Det gjennomføres veilederkurs regionvis eller i de enkelte helseforetakene. Kontakt det regionale utdanningssenteret i din region eller ditt eget helseforetak for nærmere opplysninger.


Kompetansevurdering av leger i spesialiseringKompetanseportalen

Kompetanseportalen og brukerveiledninger


Felles kompetansemål

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.