For veiledere

Veilederne og supervisørene har nøkkelroller i gjennomføringen av ny spesialistutdanning. Veiledningen og supervisjonen skal gis etter prinsipper for læringsfremmende tilbakemeldinger. Supervisørene skal gi fortløpende tilbakemeldinger underveis i praksis og veilederne skal gi tilbakemeldinger i planlagte veiledningssamtaler. Med ny spesialitetsstruktur ønsker Helsedirektoratet å styrke veiledningen av leger i spesialisering (LIS).

Kurs i veiledning

Det gjennomføres veilederkurs regionvis eller i de enkelte helseforetakene. Kontakt det regionale utdanningssenteret (RegUt) i din region eller ditt eget helseforetak for nærmere opplysninger.


Kompetansevurdering av leger i spesialiseringKompetanseportalen

Helsedirektoratet tilbyr en egen kompetanseportal for kommunedelen av spesialistutdanningens del 1 og spesialistutdanningens del 3 i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Portalen skal benyttes av alle utdanningsvirksomheter innenfor disse utdanningene. Les mer her


Felles kompetansemål

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.