For supervisør

Supervisjon brukes om fortløpende råd og tilbakemeldinge som mindre erfarne leger får fra mer erfarne kollegaer. Supervisjon foregår daglig i det kliniske arbeidet. Supervisjon er ofte uregelmessig, tilfeldig og ikke-planlagt.


Supervisjon gis med fortløpende tilbakemelding i forbindelse med morgenmøter, visitter, poliklinisk arbeid og avdelingsarbeid. Supervisjon gir mulighet for umiddelbar tilbakemelding i det kliniske arbeidet, og i samarbeid med andre kolleger og annet helsepersonell, der yrkesutøvelsen er overordnet læringen.

Begrepet strukturert supervisjon eller praksisveiledning, innebærer mer enn å observere og gi feedback i en praktisk situasjon «bed-side». I tillegg skal denne gi rom for refleksjon over handlingen og de valg som ble tatt, i etterkant av handlingen.


(Kilde: Temahefte veiledning og supervisjon Ansvarlig redaktør: Elisabeth Arntzen, prosjektleder LIS-prosjektet og Revidert rundskriv til spesialistforskriften, 22.06.17.)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.