For LIS2 og LIS3

​Kurs:


Kompetanseportalen/-modulen:

Helsedirektoratet tilbyr en egen kompetanseportal for kommunedelen av spesialistutdanningens del 1 og spesialistutdanningens del 3 i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Portalen skal benyttes av alle utdanningsvirksomheter innenfor disse utdanningene.
Les mer her


Ansettelseskrav og overgangsordninger:


Forskning:

Helse- og omsorgsdepartementet har i to brev redegjort om ny spesialistutdanning og forskning.


Søknad om spesialistgodkjenning for lege:


Prosess for endring av læringsmål (er under utarbeidelse)

RegUt fagkontakt (er under utarbeidelse)

Fra styringsgruppe til tverregional koordinerende arbeidsgruppe:

Referat fra styringsgruppemøtene i LIS-prosjektet (2018):


Referat fra møter i tverregional koordinerende arbeidsgruppe (2019):

  • Referatene kommer etterhvert


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.