For ledere

Ledere skal legge til rette for at LIS kan oppnå læringsmål. Det er leders ansvar at det blir utarbeidet utdanningsplaner som beskriver utdanningsløpet for den enkelte LIS.

Utdanningsplanene skal utarbeides i samarbeid med LIS og revideres jevnlig. Videre er det leders ansvar at utdanningen faktisk kan gjennomføres i henhold til planen og at legen får nødvendig supervisjon og veiledning underveis. Leder skal også legge til rette for at fortløpende kompetansevurdering gjennomføres og dokumenteres.

Avdelingsledere har ansvar for at det blir satt av tilstrekkelig tid og ressurser til veiledning både for veileder og LIS. Tid avsatt til veiledning må tydelig fremgå i avdelingens tjenesteplan. Leder har også ansvar for at det utdannes tilstrekkelig antall veiledere for å dekke enhetens behov slik at denne kan gjennomføres i henhold til retningslinjene.

Helse- og omsorgsdepartementet har på forespørsel fra LIS-prosjektet redegjort for at godkjenningen av enkeltvise læringsmål kan delegeres for å unngå å binde opp lederressurser på en uhensiktsmessig måte.

(Kilder: Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Vest og LIS-utdanning.info/bloggen)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.