For ledere

Ledere skal legge til rette for at LIS kan oppnå læringsmål. Det er leders ansvar at det blir utarbeidet utdanningsplaner som beskriver utdanningsløpet for den enkelte LIS.

Rollen som leder

Helsedirektoratets veileder gir praktiske anbefalinger om vurderingsformer til veiledere, supervisører og andre som har vurderingsoppgaver i spesialistutdanningen:

Kompetansevurdering av leger i spesialisering (Helsedirektoratet)

Temaheftene

Veiledning og utfyllende informasjon om ulike temaer i LIS-utdanningen:

Veiledning og supervisjon (del 1) Vurdering av oppnåelse av læringsmål (del 1) Felles kompetansemoduler (FKM) læringsmål (del 1-2-3) Felles kompetansemål (FKM) (del 2-3)Alle temahefter oversikt

Kompetanseportalen

Leder bruker Kompetanseportalen til å holde oversikt over LIS sin progresjon og godkjenne oppnådde læringsmål:

Kompetanseportalen og brukerveiledninger

Forklaringer

Viktige begreper i utdanningen

  

 

Fant du det du lette etter?