Felles kompetansemål inkl. kurs i administrasjon og ledelse

På denne siden finner du en oversikt over temaene i felles kompetansemål, lenke til Helsedirektoratets FKM-sider og informasjon om kurset administrasjon og ledelse, som arrangeres av de regionale utdanningssentrene.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål er et sett av læringsmål som gjelder for alle spesialiteter og som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering.

Læringsmålene er inndelt i følgende temaer

 • Etikk
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørendeopplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

 


Helsedirektoratet har en temaside om FKM hvor de gir oversikt over hvilke læringsmål som skal oppnås i de ulike delene av spesialistutdanningen, utdyper læringsmålene og gir anbefalinger til og tips om gjennomføring av læringsaktiviteter.Langtidsplan kurs i administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse er et anbefalt kurs for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset arrangeres i alle fire regioner, minimum to ganger per år i hver region. Se langtidsplanen for mer detaljert oversikt:

Administrasjon og ledelse skal gi deltakerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:

 • Avdelingsledelse i praksis
 • Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på en ledelse i en sykehusavdeling
 • Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling
 • Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet
 • Kunne delta i en diskusjon omkring etikk og ledelse


Nasjonalt samordet påmelding for kurs i administrasjon og ledelse

Følg lenken til nasjonalt samordet påmelding for kurs i administrasjon og ledelse for alle helseregioner:Podkast-kurs FKM

Podkastene finner du i Læringsportalen for din region.

Podkast-kurs finnes innen disse temaene:

 • Lovverk FKM
 • Samvalg FKM
 • Medisinsk etikk FKM

Kjekt å vite før du tar et podkast-kurs

 • Alle podkastene har tilhørende dokumenter vi anbefaler å lese før du lytter på opptaket. Det gir et bedre læringsutbytte. Læringsportalen forklarer hvordan du finner disse dokumentene.
 • Noen læringsportaler har mulighet for ikke-pålogget (anonym) avspilling. Dette er nyttig hvis du ønsker å høre på podkasten når pålogging ikke er mulig.
 • Når du er pålogget i Læringsportalen, vil systemet automatisk dokumentere læringsaktiviteter i Kompetanseportalen. Ordningen med automatisk dokumentasjon er imidlertid ikke innført overalt. Husk: selv om du er pålogget, blir aktiviteten ikke nødvendigvis dokumentert som gjennomført. Du bør undersøke hva som gjelder i din region.
 • Hvis du har problemer med å åpne podkasten fra en sykehus-PC, kan du bruke mobiltelefonen.

 
 

Fant du det du lette etter?