Ansvarsfordeling

Fagansvaret for spesialitetene er fordelt mellom de fire regionale utdanningssentrene.

Helse Midt-Norge (HM)

Barnesykdommer (PED)
Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)
Fødselshjelp og kvinnesykdommer (GYN)
Immunologi og transfusjonsmedisin (ITR)
Klinisk farmakologi (KLF)
Medisinsk biokjemi (MBK)
Medisinsk mikrobiologi (MMB)
Psykiatri (VOP)
Øre-nese-halssykdommer (ØNH)
Øyesykdommer (ØYE)

Helse Nord (HN)

Anestesiologi (ANE)
Arbeidsmedisin (ARB)
Hud- og veneriske sykdommer (HUD)
Klinisk nevrofysiologi (KNF)
Nevrologi (NEV)
Onkologi (ONC)
Patologi (PAT)
Radiologi (RAD)
Revmatologi (REV)

Helse Sør-Øst (HSØ)

Akutt- og mottaksmedisin (AMM)
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
Blodsykdommer (BLS)
Endokrinologi (END)
Fordøyelsessykdommer (FOR)
Geriatri (GER)
Hjertesykdommer (HJS)
Indremedisin (MED)
Infeksjonssykdommer (INF)
Lungesykdommer (LUN)
Medisinsk genetikk (GEN)
Nukleærmedisin (NUK)
Nyresykdommer (NYR)
Rus- og avhengighetsmedisin (RUS)

Helse Vest (HV)

Barnekirurgi (BAK)
Bryst- og endokrinkirurgi (BEK)
Gastroenterologisk kirurgi (GAK)
Generell kirurgi (KIR)
Karkirurgi (KAK)
Maxillofacial kirurgi (MAX)
Nevrokirurgi (NKI)
Ortopedisk kirurgi (ORT)
Plastikk-kirurgi (PLA)
Thoraxkirurgi (THX)
Urologi (URO)


Fant du det du lette etter?