Anbefalte læringsaktiviteter innen Felles kompetansemoduler (FKM)

​OBS: Temaheftene er under revidering etter endringer fra Helsedirektoratet. LIS-prosjektet har utarbeidet to temahefter for felles kompetansemål, basert på de forskriftsfestede læringsmålene innen FKM og anbefalinger fra Helsedirektoratet om læringsaktiviteter og vurderingsformer. Temaheftet 7 er rettet mot LIS 1. Temaheftet om FKM del 2-3 gjelder LIS i del 2 og 3.

Temahefte 7 Felles kompetansemoduler (FKM) for del 1, 2 og 3 med anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsmetoder (26.06.17) v 1.0

Temahefte: Felles kompetansemoduler del 2-3 (25.11.18) (Felles kompetansemål LIS del 2 og 3 - temahefte)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.