Anbefalte læringsaktiviteter for alle spesialiteter

Helsedirektoratet anbefaler læringsaktiviteter for alle spesialiteter i LIS 2 og 3. Felles kompetansemoduler er inkludert.

Les på Helsedirektoratets nettside for mer informasjon.

Alle disse anbefalte læringsaktivitetene ligger inne i Excel-arkenes versjon 2.0 som helseforetakene/sykehusene arbeider med.

Per september 2018 forbereder LIS-prosjektet overføringen av læringsmål, utdypende tekst og Helsedirektoratets anbefalte læringsaktiviteter (likt for alle helseregioner) i Kompetanseportalen (Dossier). Deretter skal lokalt tilpassede læringsaktiviteter fra hvert helseforetak/sykehus inn i Kompetanseportalen.

(Kilde: E. Arntzen)

Fant du det du lette etter?