Alle temahefter oversikt

Temaheftene gir veiledning og utfyllende informasjon om ulike temaer i LIS-utdanningen.

Temaheftene er sortert etter generelle temaer og etter spesialitetene.

Generelle temaer (del 1-2-3)

Tallet viser hvilken del av utdanningen heftet gjelder for.

Spesialitetene (del 2-3)

Disse temaheftene gjelder for den enkelte spesialitet i utdanningens del 3. Heftene gir utdypende informasjon om læringsmål og læringsaktiviteter knyttet til spesialiteten. Merk at kirurgi og indremedisin er de eneste spesialitetene som både har en del 2 og 3.Fant du det du lette etter?