Arkitekturprinsipper

Spesialisthelsetjenestens visjoner, mål, strategier og omgivelser er grunnleggende føringer som definerer rammene for utvikling av virksomhetsarkitekturen. Lover, forskrifter og regler, på alle nivåer - fra internasjonale via nasjonale til virksomhetsinterne – gir ytterligere rammer.

Teknologiske muligheter og forventede utviklingstrekk er også med på å forme virksomhetsarkitekturen.

Arkitekturprinsippene er kortfattede og konsise regler som skal bidra til at spesialisthelsetjenesten utvikles i tråd med disse rammene. Arkitekturprinsippene skal gjelde for alle domener av virksomhetsarkitekturen: forretning, informasjon, applikasjon og teknologi.  Prinsippene er utformet slik at de skal kunne fungere i samspill med andre komplementære prinsipper innen f.eks. strategiutforming, organisasjonsutvikling, systemutvikling og tekniske områder.​


Fant du det du lette etter?