Nasjonalt forum for digital patologi

Det nasjonale forumet for digital patologi (Patologiforum) har som overordnet formål å sikre at overgangen til digital patologi i Norge skjer på en måte som gagner både patologien, klinikere og pasienter. En ambisjon om likere, raskere og riktigere diagnostikk i alle landets patologiavdelinger krever en tett koordinering av patologifag, laboratoriefag, organisering, arbeidsprosesser og IKT. Formålet med Patologiforum er å ivareta ansvaret for denne koordineringen og være det overordnede bindeleddet. 

Nasjonalt forum for digital patologi består av representanter fra ledelsen i hver region, leder av nasjonalt laboratorienettverk og representant fra DNP. 


Viktige oppgaver i etableringsfasen innebærer:
  • Motta leveranser fra det interregionale prosjektet "Nasjonal Digital patologi"
  • Motta og forvalte leveranser fra laboratorie- og fagnettverk
  • Avgjøre uenighet eller beslutte på tvers av laboratorie- og fagnettverk
  • Beslutte etablering av nye fagnettverk eller utvidelse av eksisterende fagnettverk ved behov
  • Beslutte etablering av fagnettverksforum etter behov.

Nasjonalt laboratorienettverk
Nasjonalt laboratorienettverk bidrar til å identifisere og minske uønsket variasjon i framstillingen og skanning av snitt.  Laboratorienettverket koordinerer metodeutvikling og –validering på tvers av alle patologilaboratoriene i Norge og er et kontaktpunkt for laboratoriefaglige spørsmål avdelingene måtte ha.

Nasjonale fagnettverk
Nasjonale fagnettverk gir anbefalinger for hvordan det diagnostiske arbeidet skal utføres og utarbeider sammen prosedyrer for prøvehåndtering (makro-arbeid, minimumsrepertoar av spesialanalyser, mikro-maler) samt standardiserte svarrapporter for sitt fagområde. I fremtiden vil Nasjonale fagnettverk kunne bidra med spesialkompetanse ved vurdering av kasus som det enkelte avdeling trenger hjelp til ettersom alle patologer tilhører minst ett fagnettverk for sin(e) spesialisering(er).

Viktige lenker:
Nasjonale leveranser


Kontaktpersoner:
Nasjonalt forum for digital patologi
Vidar Isaksen (styreleder)
vidar.isaksen@unn.noFant du det du lette etter?