Nasjonale leveranser

Nasjonale anbefalinger og retningslinjer utarbeidet av prosjektet Nasjonal digital patologi. 

Prosjektet har ferdigstilt mange leveranser, som er oversendt til det interregionale forum for digital patologi.

Helhetlig virksomhet
Prosjektet skal understøtte virksomhetsstrategiene som peker på helhetlige og sammenhengende tjenester:


Standardisering

Prosjektet skal understøtte virksomhetsstrategiene som peker på bruk av nasjonalt anbefalte standarder, og bidra til å redusere uønsket variasjon:


Samhandling
Prosjektet skal gjøre tilgjengelig teknologi som kan bidra til effektiv bruk av ressurser, styrket undervisning og bedret informasjonsutveksling:

Videre leveranser fra prosjektet inkluderer:

  • Anskaffelse av Nasjonal modul for strukturert rapportering (National module for electronic structured reporting in anatomic pathology)​
Fant du det du lette etter?