Nasjonal digital patologi

Nasjonalt prosjekt skal bidra til å blant annet sikre helhetlige og sammenhengende tjenester, og å heve kvaliteten i pasientbehandling gjennom å utnytte de mulighetene teknologi gir.

Målene skal vi oppnå ved å tilrettelegge for nasjonal samhandling, effektivisere arbeidet i grenseflaten mellom rekvirent og patolog, effektivisere arbeidsoppgavene i patologiavdelingene og få en mer effektiv innrapportering til sentrale helseregistre. 

En samkjøring av nasjonale aktiviteter som støtter opp under arbeidet med å redusere uønsket variasjon, samhandling, helhetlige prosesser og resultater samt undervisning bidrar til å oppnå nasjonale mål. Utvalgte målsetninger som er satt i «Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023)” bidrar derfor til å sette driverne for prosjektets målsetning: 

 • Helhetlige og sammenhengende tjenester
 • Bruk av helsedata til det beste for felleskapet
 • Læring av hverandre
 • Utnytte mulighetene som teknologien gir i pasientens helsetjeneste
Sammen med regionene jobber vi nasjonalt for å hente ut disse effektene:


Økt forutsigbarhet med

 • Likere arbeidsprosesser og resultat gjennom å
  • dele og gjenbruke data fra strukturerte svarraportmaler
  • utarbeide prosesseringsstandarder for utvalgte patologiprøver

Hevet kvalitet på patologitjenestene gjennom

 • Bruk av nasjonale, strukturerte svarrapportmaler
 • rekvirering av patologiprøver digitalt og strukturert etter prøvemateriale.

Effektiv bruk av ressurser gjennom

 • bruk av nasjonal samhandlingsløsning for
  • å dele informasjon på tvers av regioner (kollegial rådføring, uformell konsultasjon)
  • å gjennomføre konsultasjon på tvers av foretak og regioner
  • tilgang til nasjonal prøvehistorikk

Styrket undervisning ved

 • å lære av hverandre gjennom bruk av en etablert, nasjonal undervisningsplatform - på tvers av regioner og foretak.
Fant du det du lette etter?