Digital patologi

Enhver behandling starter med riktig diagnose. Nesten alle svulster og mange andre sykdommer diagnostiseres av en lege spesialisert innen patologi. Prøvevolumet til patologiavdelinger øker og det gjøres flere og flere undersøkelser per prøve for å gi pasienten best mulig behandling. Samtidig er det for få patologer og bioingeniører for å håndtere det stadig økende arbeid.

Innføring av digital patologi i regionene vil gi mulighet for mer smidige arbeidsprosesser og støtte til diagnostisk arbeid. Grensene mellom landsdelene vil effektivt viskes ut når prøvene kan sendes og mottas på sekunder. Den hjelpen man trenger vil i fremtiden være bare et tastetrykk unna.

I det nasjonale prosjektet Digital patologi jobber vi for å innføre løsninger som gir mer oversikt og støtte for det diagnostiske arbeidet i hverdagen. Vi skal tilrettelegge for økt grad av samhandling på tvers av regionene, enhetlig rapportering av patologisvar og støtte for undervisning gjennom nasjonale digitale snittarkiv. Slik skal du som pasient få den beste behandlingen så raskt som mulig!

Sammen med regionene jobber vi for en framtidsrettet, digital patologihverdag!

Prosjekter

Bildedelingløsning Cytomine​

 


Nasjonalt forum for digital patologiFant du det du lette etter?