Regionalt Utdanningssenter Vest

Kontaktinformasjon

Her finner du oss
Haukeland Universitetssjukehus, Jørgen Sandbergs Hus, 1. etg rom 1011
E-post

Arrangementer

 • Mandag 16.09.
  Pediatrisk lungemedisin

  Godkjent som sentralt pediatrisk emne i barnesykdommer (overgangsordning). For øvrige godkjenninger, se under.

 • Onsdag 18.09.
  Praktiske ferdigheter i vaginal forløsning

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som valgfritt videreutdanningskurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (20 timer) Ny ordning: Kurset er godkjent som anbefalt kurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (Kurstittel Praktisk kurs i obstetrikk)

 • Mandag 23.09.
  Hjernens blod- og væskesirkulasjon

  Kurset er obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i nevrologi (15 timer). Se under for øvrige godkjenninger.

 • Mandag 23.09.
  Nordisk kurs i plastikkirurgi III, Cancer og rekonstruktiv kirurgi

  Kurset er obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i plastikkirurgi

 • Mandag 14.10.
  Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering, Geilo, høst 2019

  Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i alle spesialiteter unntatt allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

 • Mandag 14.10.
  Tropesykdommer

  Ny ordning: Anbefalt kurs i Infeksjonssykdommer Overgangsordning: Obligatorisk i Infeksjonssykdommer (35t) For valgfrie kurs, se under.

 • Onsdag 16.10.
  Grunnleggende kirurgisk teknikk

  Ny ordning: Kurset er godkjent for kirurgiske fag del 2 (LIS2 i kirurgi) samt maxillofacial kirurgi. Kurset kan tas i stedenfor BSS-kurset.

 • Tirsdag 22.10.
  Infeksjonsimmunologi og vaksinasjon

  Kurset er obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i Infeksjonssykdommer (30 t). For valgfrie godkjenninger, se under. For øvrige godkjenninger, se under.

 • Onsdag 23.10.
  Tumorbiologi

  Kurset er obligatorisk/anbefalt i Onkologi. For øvrige godkjenninger se under.

 • Mandag 28.10.
  Endokrinologi - grunnkurs

  Kurset er obligatorisk/anbefalt i spesialiteten Indremedisin (35 timer). For valgfrie godkjenninger, se under.

 • Mandag 28.10.
  Anestesiologi Grunnkurs II (høst)

  Ny ordning: Anbefalt kurs i anestesiologi (Kurstittel Grunnkurs i akuttmedisin og generell anestesiologi). Se under for læringsmål. Gammel ordning: Obligatorisk kurs i anestesiologi (38t)

 • Tirsdag 29.10.
  Elektrokonvulsiv terapi (ECT) emnekurs

 • Mandag 04.11.
  Klinisk molekylærpatologi

  Kurset er obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i Patologi (14 timer). I tillegg er det godkjent som 14 timers valgfritt videre- og etterutdanning i Lungesykdommer og 14 timers valgfritt etterutdanning i Generell kirurgi

 • Mandag 04.11.
  Barneortopedi inkludert barnetraumatologi - nasjonalt kurs

  Obligatorisk/anbefalt i ortopedisk kirurgi (25 timer). Kurset er også godkjent i fysikalsk medisin og rehabilitering (25 timer videre og etterutdanning).

 • Mandag 04.11.
  Praktiske prosedyrer i lungemedisin

  Gammel ordning: Godkjent som obligatorisk kurs i Lungesykdommer (25 timer), samt valgfritt etterutdanningskurs i Lungesykdommer (25 timer) og valgfritt videreutdanningskurs i Indremedisin (25 timer). Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer.

 • Mandag 04.11.
  Arbeidsbetingede lungesykdommer

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Arbeidsmedisin (21 t). Se under for valgfrie godkjenninger

 • Torsdag 07.11.
  Tumorkirurgi - nasjonalt kurs

  Kurset er obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i ortopedisk kirurgi (12 timer). Det er også godkjent som valgfritt videre- og etterutdanningskurs for leger i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering

 • Mandag 11.11.
  Barneradiologi

  Anbefalt/obligatorisk i Radiologi (24 t), samt valgfritt videre- og etterutdanningskurs i Nukleærmedisin (24 t)

 • Mandag 18.11.
  Emnekurs i generell gynekologi

  Kurset er obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (30 timer). Det er også godkjent som emnekurs i allmennmedisin (30 timer), emne Gynekologi

 • Mandag 18.11.
  Smertebehandling og obstetrisk analgesi/anestesi

  Kurset er godkjent som obligatorisk/anbefalt i Anestesiologi (22 timer)

 • Mandag 25.11.
  Gastroenterologisk ultralyd med praktisk trening

  Obligatorisk for leger i spesialisering i fordøyelsessykdommer. Også godkjent som 20 t v+e i Allmennmedisin, 10 t v+e i barnekirurgi

 • Mandag 25.11.
  Intensiv lungemedisin inkludert respiratorbehandling. Akutt og kronisk respirasjonssvikt

  Kurset er obligatorisk/anbefalt i spesialiteten Lungesykdommer (30 timer).

 • Onsdag 27.11.
  Yrkesdermatologi

  Kurset er obligatorisk for LIS i arbeidsmedisin som spesialiserer seg etter gammel og ny ordning og valgfritt for LIS i hud og veneriske sykdommer som spesialiserer seg etter gammel ordning. SE UNDER FOR VIKTIG INFO OM GODKJENNINGER

 • Mandag 02.12.
  Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi

  Kurset er obligatorisk/anbefalt i Patologi (38 timer). Det er også godkjent som 38 timers valgfritt kurs i spesialiteten Lungesykdommer (38 timer)

 • Torsdag 12.12.
  Laparoskopisk adnexkirurgi

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som valgfritt videre- og etterutdanningskurs (16 timer) for leger i spesialisering i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

 • Mandag 13.01.
  Psykofarmakologi emnekurs vår 2020

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som obligatorisk emnekurs og valgfritt videreutdanningskurs i Psykiatri (24 timer), samt valgfritt videre- og etterutdanningskurs i Barne- og ungdomspsykiatri (24 timer) For ny ordning, se under.

 • Mandag 13.01.
  Stensykdommer: Utredning og behandling av nyrestein

  Gammel ordning: obligatorisk kurs (18 timer) i urologi. Ny ordning: anbefalt kurs i urologi. Kurset er også godkjent som allmennmedisin emnekurs: 18 timer, emne: Urologi

 • Mandag 13.01.
  Nordisk kurs i plastikkirurgi I, Misdannelser

  Kurset er obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i Plastikkirurgi i ny og gammel ordning.

 • Mandag 20.01.
  Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering, Geilo, vår 2020

  Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i alle spesialiteter unntatt allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

 • Tirsdag 28.01.
  Porfyrisykdommer

  Gammel ordning: Godkjent som 10 timers valgfritt videre- og etterutdanningskurs i følgende spesialiteter: Allmennmedisin, Anestesiologi, Hud og veneriske sykdommer, Gastroenterologisk kirurgi, Indremedisin, Medisinsk biokjemi og Medisinsk genetikk

 • Torsdag 30.01.
  Hypertensjon

  Ny ordning: Kurset er anbefalt i Nyresykdommer. Gammel ordning: Kurset er godkjent som valgfritt i diverse spesialiteter, se under for timetall og detaljer

 • Mandag 10.02.
  Pediatri kurs 4 - Allergi og lungesykdommer. Gastroenterologi

  Kurset er anbefalt i ny ordning

 • Mandag 02.03.
  Akuttmedisin og intensivmedisin - grunnkurs vår 2020 (tidl. Anestesiologi GKII)

  Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering (36 timer) - tidligere tittel Anestesiologi Grunnkurs II Ny ordning: Anbefalt kurs i anestesiologi

 • Mandag 09.03.
  Infeksjonssykdommer for indremedisin vår 2020

  Kurset er obligatorisk i indremedisin (30 t). Se under for valgfrie godkjenninger.

 • Mandag 09.03.
  Frakturbehandling (basiskurs), "Vossakurset"

  Obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i ortopedisk kirurgi (35t) Valgfritt i fys. med. og rehab (35t v + e), Generell kir. (30t v + e), Plastikkirurgi (10t e)

 • Mandag 30.03.
  Endokrin kirurgi

  Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi (30 timer). For valgfrie godkjenninger, se under. Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi

 • Mandag 20.04.
  Genomisk medisin

  Ny ordning: Kurset er godkjent som anbefalt kurs i Medisinsk genetikk

 • Mandag 04.05.
  Geriatri - grunnkurs 4

  Kurset er godkjent som obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i geriatri. Andre kan delta i den grad plassen tillater det, men temavalg og fordypiningskrav vil bli tilpasset den primære målgruppen.

 • Mandag 07.09.
  Psykofarmakologi emnekurs høst 2020

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som obligatorisk emnekurs og valgfritt videreutdanningskurs i Psykiatri (24 timer), samt valgfritt videre- og etterutdanningskurs i Barne- og ungdomspsykiatri (24 timer) For ny ordning, se under.

 • Mandag 26.10.
  Akuttmedisin og intensivmedisin - grunnkurs høst 2020 (tidl. Anestesiologi GKII)

  Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering (36 timer) - tidligere tittel Anestesiologi Grunnkurs II Ny ordning: Anbefalt kurs i anestesiologi

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.