Regionalt Utdanningssenter Vest

Kontaktinformasjon

Her finner du oss
Haukeland Universitetssjukehus, Jørgen Sandbergs Hus, 1. etg rom 1011
E-post

Arrangementer

 • Mandag 20.04.
  Nordisk kurs i plastikkirurgi II: Rekonstruktiv plastikkirurgi ved traume og sår

  Kurset er obligatorisk for LIS i Plastikkirurgi i gammel ordning og anbefalt for LIS i Plastikkirurgi i ny ordning.

 • Mandag 20.04.
  Ekkokardiografi II - AVLYST!

  Ny ordning: Anbefalt kurs i hjertesykdommer. Gammel ordning: Obligatorisk kurs i hjertesykdommer (33 timer) Godkjent som valgfritt videre- og etterutdanningskurs i indremedisin og valgfritt videreutdanningskurs i anestesiologi.

 • Mandag 20.04.
  Genomisk medisin - AVLYST!

  Ny ordning: Kurset er godkjent som anbefalt kurs i Medisinsk genetikk

 • Mandag 04.05.
  Geriatri - grunnkurs 4 - AVLYST!

  Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Geriatri (21 timer) Ny ordning: Anbefalt for LIS i Geriatri Andre kan delta i den grad plassen tillater det, men temavalg og fordypningskrav vil bli tilpasset den primære målgruppen.

 • Mandag 04.05.
  Larynx/trachea/bronchi/svelg/oesophagus/foniatri - AVLYST!

  Gammel ordning: Kurset er godkjent for leger i spesialisering i Øre-nese-halssykdommer (30 timer) Ny ordning: Kurset er anbefalt for leger i spesialisering i Øre-nese-halssykdommer

 • Onsdag 03.06.
  Optikk og refraksjon

  Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i øyesykdommer 19 timer. Ny ordning: anbefalt for LIS i øyesykdommer

 • Onsdag 03.06.
  Yrkesdermatologi og allergologi - UTSATT

  Ny ordning: Anbefalt kurs i spesialitetene hud- og veneriske sykdommer og arbeidsmedisin. Gammel ordning: Obligatorisk kurs i spesialitetene hud- og venereiske sykdommer og arbeidsmedisin (15 timer)

 • Mandag 07.09.
  Psykofarmakologi emnekurs høst 2020

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som obligatorisk emnekurs og valgfritt videreutdanningskurs i Psykiatri (24 timer), samt valgfritt videre- og etterutdanningskurs i Barne- og ungdomspsykiatri (24 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Psykiatri

 • Mandag 07.09.
  Glomerulonefrittkurs

  Ny ording: Anbefalt kurs i nyresykdommer. Gamme ordning: Obligatorisk kurs i nyresykdommer (15 timer).

 • Mandag 14.09.
  Praktisk kurs i obstetrikk

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som valgfritt videreutdanningskurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (22,5 timer) Ny ordning: Kurset er godkjent som anbefalt kurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

 • Mandag 12.10.
  Parasittologi høst 2020

  Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i infeksjonssykdommer og medisinsk mikrobiologi (30 timer). For valgfrie kurs se under. Ny ordning: Anbefalt kurs i medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer.

 • Mandag 12.10.
  Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering, Geilo, høst 2020

  Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i alle spesialiteter unntatt allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.

 • Mandag 12.10.
  Blodsykdommer

  Ny ordning: Kurset er anbefalt for Indremedisinske fag (del 2) Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Blodsykdommer, Indremedisin, Medisinsk biokjemi, Onkologi

 • Mandag 19.10.
  Arbeidsrelaterte lungesykdommer og arbeidsrelatert kreft

 • Onsdag 21.10.
  Tumorbiologi 2020

  Ny ordning: Anbefalt kurs i Onkologi Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Onkologi (18 timer)

 • Mandag 26.10.
  Akuttmedisin og intensivmedisin - grunnkurs høst 2020 (tidl. Anestesiologi GKII)

  Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering (36 timer) - tidligere tittel Anestesiologi Grunnkurs II Ny ordning: Anbefalt kurs i anestesiologi

 • Mandag 26.10.
  Medfødte hjertefeil høst 2020

  Ny ordning: Anbefalt kurs i spesialiteten hjertesykdommer. Gammel ordning: Obligatorisk i spesialiteten hjertesykdommer (30 timer). Valgfritt kurs (30t) for LIS i Anestesiologi; Barnekirurgi; Thoraxkirurgi

 • Tirsdag 27.10.
  ECT

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som obligatorisk emnekurs i Psykiatri (7 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Psykiatri

 • Mandag 09.11.
  Barneortopedi inkludert barnetraumatologi 2020

  Gammel ordning: Obligatorisk i ortopedisk kirurgi (25 timer). Kurset er også godkjent som valgfritt videre- og etterutdanningskurs i fysikalsk medisin og rehabilitering. Ny ordning: Anbefalt kurs i ortopedisk kirurgi.

 • Torsdag 12.11.
  Tumorkirurgi

  Kreftortopedi - nasjonalt kurs for ortopeder Gammel ordning: Obligatorisk kurs i ortopedisk kirurgi (12 timer). Ny ordning: Anbefalt kurs i ortopedisk kirurgi.

 • Mandag 16.11.
  Smertebehandling og obstetrisk analegsi/anestesi

  Kurset er godkjent som obligatorisk/anbefalt i Anestesiologi (22 timer)

 • Mandag 07.12.
  Sykehushygiene

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Infeksjonssykdommer (20 timer) og Medisinsk mikrobiologi (20 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi

 • Tirsdag 08.12.
  Ultralyd for anestesileger høst 2020

  Ny ordning: Kurset er anbefalt for leger i spesialisering i Anestesiologi

 • Tirsdag 26.01.
  Porfyrisykdommer 2021

Fant du det du lette etter?