Regionalt Utdanningssenter Vest

Ansatte og fagkontakter

Regionalt Utdanningssenter Vest

Ansatte

Fagkontakt


Kontaktinformasjon

Her finner du oss
Haukeland Universitetssjukehus, Jørgen Sandbergs Hus, 1. etg rom 1011
E-post
Postadresse
Helse Bergen
Regionalt utdanningssenter, seksjon for fag og utdanning
Postboks 1400
5021 Bergen

Arrangementer

 • Torsdag 03.09.
  Nevromuskulære sykdommer, emnekurs

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som emnekurs i Nevrologi (emne: Nevromuskulære sykdommer). Kurset søkes godkjent også i andre spesialiteter

 • Mandag 07.09.
  Glomerulonefrittkurs

  Ny ording: Anbefalt kurs i nyresykdommer.

 • Mandag 07.09.
  Psykofarmakologi emnekurs høst 2020

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som obligatorisk emnekurs og valgfritt videreutdanningskurs i Psykiatri (24 timer), samt valgfritt videre- og etterutdanningskurs i Barne- og ungdomspsykiatri (24 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Psykiatri

 • Mandag 14.09.
  Ekkokardiografi II

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs i hjertesykdommer (33 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs i hjertesykdommer.

 • Mandag 14.09.
  Praktisk kurs i obstetrikk

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som valgfritt videreutdanningskurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (22,5 timer) Ny ordning: Kurset er godkjent som anbefalt kurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

 • Tirsdag 15.09.
  Nordisk kurs i plastikkirurgi III - Rekonstruktiv plastikkirurgi ved cancer

 • Mandag 21.09.
  Geriatri - Grunnkurs 4 - Webinar

  Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Geriatri (21 timer) Ny ordning: Anbefalt for LIS i Geriatri

 • Mandag 12.10.
  Administrasjon og ledelse, Geilo - høst 2020

  Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i alle spesialiteter unntatt allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.

 • Mandag 12.10.
  Blodsykdommer

  Ny ordning: Kurset er anbefalt for Indremedisinske fag (del 2) Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Blodsykdommer, Indremedisin, Medisinsk biokjemi, Onkologi

 • Mandag 12.10.
  Parasittologi

  Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i infeksjonssykdommer og medisinsk mikrobiologi (30 timer). Ny ordning: Anbefalt kurs i medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer.

 • Mandag 19.10.
  Arbeidsrelaterte lungesykdommer og arbeidsrelatert kreft

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Arbeidsmedisin. Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Arbeidsmedisin.

 • Mandag 19.10.
  Arytmibehandling

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Hjertesykdommer (30 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Hjertesykdommer

 • Onsdag 21.10.
  Tumorbiologi høst 2020

  Ny ordning: Anbefalt kurs i Onkologi Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Onkologi (18 timer)

 • Mandag 26.10.
  Akuttmedisin og intensivmedisin - grunnkurs høst 2020 (tidl. Anestesiologi GKII)

  Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering (36 timer) - tidligere tittel Anestesiologi Grunnkurs II Ny ordning: Anbefalt kurs i anestesiologi

 • Mandag 26.10.
  Endokrinologi

  Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Indremedisin (35 timer) Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS2 Indremedisinske fag og LIS3 Indremedisin

 • Mandag 26.10.
  Medfødte hjertefeil høst 2020

  Ny ordning: Anbefalt kurs i spesialiteten hjertesykdommer. Gammel ordning: Obligatorisk i spesialiteten hjertesykdommer (30 timer).

 • Tirsdag 27.10.
  ECT høst 2020

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som obligatorisk emnekurs i Psykiatri (7 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Psykiatri

 • Tirsdag 27.10.
  Ledelse og organisasjonsutvikling for arbeidsmedisinere

  Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Arbeidsmedisin (30 timer). Ny ordning: Anbefalt for LIS i Arbeidsmedisin.

 • Mandag 02.11.
  Praktiske prosedyrer i lungemedisin 2020

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Lungesydommer (25 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer

 • Mandag 09.11.
  Barneortopedi inkludert barnetraumatologi

  Gammel ordning: Obligatorisk i ortopedisk kirurgi (25 timer). Ny ordning: Anbefalt kurs i ortopedisk kirurgi.

 • Tirsdag 10.11.
  Nordisk kurs i plastikkirurgi IV - Rekonstruktiv plastikkirurgi og estetisk plastikkirurgi

  Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Plastikkirurgi. Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Plastikkirurgi.

 • Onsdag 11.11.
  Grunnleggende kirurgisk teknikk høst 2020

  Ny ordning: Kurset er godkjent for kirurgiske fag del 2 (LIS2 i kirurgi) samt maxillofacial kirurgi. Kurset kan tas i stedenfor BSS-kurset.

 • Torsdag 12.11.
  Tumorkirurgi

  Kreftortopedi - nasjonalt kurs for ortopeder Gammel ordning: Obligatorisk kurs i ortopedisk kirurgi (12 timer). Ny ordning: Anbefalt kurs i ortopedisk kirurgi.

 • Mandag 16.11.
  Emnekurs i generell gynekologi-høst 2020

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (30 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

 • Mandag 16.11.
  Smertebehandling og obstetrisk analegsi/anestesi

  Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Anestesiologi (22 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Anestesiologi

 • Mandag 16.11.
  Øsofagus/ventrikkel/fedme

  Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Gastroenterologisk kirurgi (21 timer) Ny ordning: Anbefalt for LIS i Gastroenterologisk kirurgi

 • Onsdag 18.11.
  Seksuelt overførbare infeksjoner

  Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Hud og veneriske sykdommer (15 timer) Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS i Hud og veneriske sydommer

 • Mandag 23.11.
  Gastroenterologisk ultralyd med demonstrasjon og praktisk trening

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fordøyelsessykdommer (20 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fordøyelsessykdommer

 • Mandag 23.11.
  Intensivmedisin for lungeleger

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Lungesykdommer (30 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer

 • Mandag 23.11.
  Nukleærmedisin NM3 Klinisk nukleærmedisin

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Nukleærmedisin 30 timer. Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Nukleærmedisin.

 • Tirsdag 01.12.
  Nevroimmunologi

  Gammel ordning: Kurset er obligatorisk i spesialiteten Nevrologi (15 timer) Ny ordning: Kurset er anbefalt i spesialiteten Nevrologi

 • Torsdag 03.12.
  Kurs i kirurgisk teknikk (Gynekologisk kirurgi trinn II)

  Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

 • Mandag 07.12.
  Sykehushygiene

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Infeksjonssykdommer (20 timer) og Medisinsk mikrobiologi (20 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi

 • Tirsdag 08.12.
  Ultralyd for anestesileger høst 2020

  Ny ordning: Kurset er anbefalt for leger i spesialisering i Anestesiologi

 • Mandag 11.01.
  Endokrinkirurgi

  Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi (30 timer). Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi

 • Tirsdag 26.01.
  Porfyrisykdommer

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som valgfritt videre- og etterutdanningskurs i Klinisk farmakologi (10 timer)

 • Mandag 10.05.
  Geriatri grunnkurs 4 (2021)

  Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Geriatri (21 timer) Ny ordning: Anbefalt for LIS i Geriatri

Fant du det du lette etter?