Regionalt Utdanningssenter Vest

Kontaktinformasjon

Her finner du oss
Haukeland Universitetssjukehus, Jørgen Sandbergs Hus, 1. etg rom 1011
E-post

Arrangementer

 • Mandag 27.01.
  Ekkokardiografi I - Januar 2020 Bergen

  Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Indremedisin Gammel ordning: Se under

 • Onsdag 29.01.
  Infeksjonsimmunologisk diagnostikk vår 2020

  Gammel ordning: Godkjent som valgfritt videre- og etterutdanningskurs (24 timer) i Barnesykdommer, Immunologi og transfusjonsmedisin, Lungesykdommer, Medisinsk mikrobiologi og Øyesykdommer Ny ordning: Anbefalt kurs i Medisinsk mikrobiologi

 • Torsdag 30.01.
  Hypertensjon

  Ny ordning: Kurset er anbefalt i Nyresykdommer. Gammel ordning: Kurset er godkjent som valgfritt i diverse spesialiteter, se under for timetall og detaljer

 • Mandag 10.02.
  Pediatri kurs 4 - Allergi og lungesykdommer. Gastroenterologi

  Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer Gammel ordning: Se under

 • Mandag 10.02.
  Antimikrobielle midler (Antibiotika)

  Gammel ordning: kurset er godkjent som obligatorisk i spesialitetene Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi. 31 timer for begge. For valgfrie godkjenninger se under. Ny ordning: anbefalt kurs i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi

 • Mandag 02.03.
  Akuttmedisin og intensivmedisin - grunnkurs vår 2020 (tidl. Anestesiologi GKII)

  Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering (36 timer) - tidligere tittel Anestesiologi Grunnkurs II Ny ordning: Anbefalt kurs i anestesiologi

 • Mandag 02.03.
  Inflammatoriske leddsykdommer hos voksne

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Revmatologi (20 timer). For valgfrie godkjenninger, se under. Ny ordning: Anbefalt kurs i Revmatologi.

 • Onsdag 04.03.
  Vekstkontroll og Doppler-ultralyd i svangerskapet

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som 13 timers videre- og etterutdanningskurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

 • Mandag 09.03.
  Infeksjonssykdommer for indremedisin vår 2020

  Kurset er obligatorisk i indremedisin (30 t). Se under for valgfrie godkjenninger.

 • Mandag 09.03.
  Frakturbehandling (basiskurs), "Vossakurset"

  Obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i ortopedisk kirurgi (35t) Valgfritt i fys. med. og rehab (35t v + e), Generell kir. (30t v + e), Plastikkirurgi (10t e)

 • Onsdag 11.03.
  Grunnleggende kirurgisk teknikk vår 2020

  Ny ordning: Kurset er godkjent for kirurgiske fag del 2 (LIS2 i kirurgi) samt maxillofacial kirurgi. Kurset kan tas i stedenfor BSS-kurset.

 • Torsdag 12.03.
  Urodynamikk og nevrourologi: Utredning og behandling av vannlatningsforstyrrelser

  Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering i Urologi, 15 timer. For øvrige godkjenninger, se under. Ny ordning: Kurset er anbefalt for leger i spesialisering i Urologi.

 • Mandag 16.03.
  ADHD kurs 2020

  Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og avhengighetsmedisin.

 • Onsdag 18.03.
  Kolorektale lidelser med hovedvekt på kolorektal cancer vår 2020

  Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Gastroenterologisk kirurgi Ny ordning: Anbefalt kurs i Gastroenterologisk kirurgi (21 timer)

 • Mandag 30.03.
  Endokrin kirurgi

  Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi (30 timer). For valgfrie godkjenninger, se under. Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi

 • Mandag 20.04.
  Genomisk medisin

  Ny ordning: Kurset er godkjent som anbefalt kurs i Medisinsk genetikk

 • Mandag 20.04.
  Nordisk kurs i plastikkirurgi II: Rekonstruktiv plastikkirurgi ved traume og sår

  Kurset er obligatorisk for LIS i Plastikkirurgi i gammel ordning og anbefalt for LIS i Plastikkirurgi i ny ordning.

 • Mandag 20.04.
  Ekkokardiografi II

  Ny ordning: Anbefalt kurs i hjertesykdommer. Gammel ordning: Obligatorisk kurs i hjertesykdommer (33 timer) Godkjent som valgfritt videre- og etterutdanningskurs i indremedisin og valgfritt videreutdanningskurs i anestesiologi.

 • Mandag 04.05.
  Geriatri - grunnkurs 4

  Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Geriatri (21 timer) Ny ordning: Anbefalt for LIS i Geriatri Andre kan delta i den grad plassen tillater det, men temavalg og fordypningskrav vil bli tilpasset den primære målgruppen.

 • Tirsdag 26.05.
  Ultralyd for anestesileger vår 2020

  Ny ordning: Kurset er anbefalt for leger i spesialisering i Anestesiologi

 • Onsdag 03.06.
  Optikk og refraksjon

  Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i øyesykdommer 19 timer. Ny ordning: anbefalt for LIS i øyesykdommer

 • Mandag 07.09.
  Psykofarmakologi emnekurs høst 2020

  Gammel ordning: Kurset er godkjent som obligatorisk emnekurs og valgfritt videreutdanningskurs i Psykiatri (24 timer), samt valgfritt videre- og etterutdanningskurs i Barne- og ungdomspsykiatri (24 timer) Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Psykiatri

 • Mandag 12.10.
  Parasittologi høst 2020

  Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i infeksjonssykdommer og medisinsk mikrobiologi (30 timer). For valgfrie kurs se under. Ny ordning: Anbefalt kurs i medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer.

 • Mandag 12.10.
  Medfødte hjertefeil høst 2020

  Ny ordning: Anbefalt kurs i spesialiteten hjertesykdommer. Gammel ordning: Obligatorisk i spesialiteten hjertesykdommer (30 timer). Valgfritt kurs (30t) for LIS i Anestesiologi; Barnekirurgi; Thoraxkirurgi

 • Mandag 26.10.
  Akuttmedisin og intensivmedisin - grunnkurs høst 2020 (tidl. Anestesiologi GKII)

  Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering (36 timer) - tidligere tittel Anestesiologi Grunnkurs II Ny ordning: Anbefalt kurs i anestesiologi

 • Mandag 09.11.
  Barneortopedi inkludert barnetraumatologi 2020

  Gammel ordning: Obligatorisk i ortopedisk kirurgi (25 timer). Kurset er også godkjent som valgfritt videre- og etterutdanningskurs i fysikalsk medisin og rehabilitering. Ny ordning: Anbefalt kurs i ortopedisk kirurgi.

 • Mandag 09.11.
  Smertebehandling og obstetrisk analegsi/anestesi

  Kurset er godkjent som obligatorisk/anbefalt i Anestesiologi (22 timer)

 • Torsdag 12.11.
  Tumorkirurgi

  Kreftortopedi - nasjonalt kurs for ortopeder Gammel ordning: Obligatorisk kurs i ortopedisk kirurgi (12 timer). Ny ordning: Anbefalt kurs i ortopedisk kirurgi.

Fant du det du lette etter?