Vulvasykdommer

WEBINAR
Gammel ordning: godkjent som valgfritt for følgende spesialiteter: Allmennmedisin (8t v+e), Fødselshjelp og kvinnesykdommer (8t v+e) og Hud- og veneriske sykdommer (8t v+e)

Kurskomité

Vulvateamet, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital (kursledere):
Berit Schei, professor/overlege
Signe Nilssen Stafne, fysioterapeut/forsker
Vulvapoliklinikken og Nasjonalt senter for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus:
Anne Lise Helgesen, phd/overlege
Ole Aleksander Dyrkorn, overlege
Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnssykdommer (NKIB):
Lotte Karen Lindstrøm Eliassen, leder, NKIB
Anne Tine Vold, fysioterapeut, NKIB

Kursavgift

3000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

60

Godkjenninger

Gammel ordning: godkjent som valgfritt for følgende spesialiteter: Allmennmedisin (8t v+e), Fødselshjelp og kvinnesykdommer (8t v+e) og Hud- og veneriske sykdommer (8t v+e)

Målgruppe

Leger (gynekologer, hudleger, allmennleger) og annet helsepersonell som ønsker oppdatering og mer kunnskap om ulike sykdommer i vulva 

Andre opplysninger

Undersøke, diagnostisere og behandle pasienter med ulike vulvalidelser med særlig vekt på vulvodynier

Program

Foredragsholdere vil inkludere: 
Overlege Nina Bohm Starke, leder ved Vulvamottagningen, Danderyd SH, Stockholm, medarbeidere ved Vulvateamet St. Olavs hospital, Trondheim og Vulvapoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus

Torsdag 12. november

08.30-08.40 Velkommen
08.40-09.00 Den normale vulva - Nina Bohm Starke
09.00-09.30 Vulvodynier - Nina Bohm Starke
09.30-09.45 Spørsmål
09.45-09.50 Teknisk pause
09.50-10.10 Vulvaklinikker i Norge og Sverige - utfordringer og løsninger - Nina Bohm Starke/Anne Lise Helgesen
10.10-10.15 Teknisk pause
10.15-11.00 Bekkenbunn og behandling av vulvodynia - Anne Tine Vold/Signe Nilssen Stafne
11.00-11.05 Teknisk pause
11.05-11.25 Sexologisk behandling - Olaug Storø
11.25-11.30 Teknisk pause
11.30-12.00 Bruk av psykofarmaka ved vulvodynier - Egil Fors

12.00-12.30 Lunsj

12.30-13.00 Infeksjoner i vulva - Usha Hartgill
13.00-13.05 Teknisk pause
13.05-13.35 Lichen sklerosus - Helle K. Hanssen
13.35-13.40 Teknisk pause
13.40-14.10 Lichen planus - Kristin Skullerud
14.10-14.15 Teknisk pause
14.15-14.35 Kirurgi ved ulike vulvasykdommer - Risa Hoffmann
14.35-14.40 Teknisk pause
14.40-15.05 Malignitet VIN/VAIN - Ole Aleksander Dyrkorn
15.05-15.10 Teknisk pause
15.10-16.00 Oppsamlingsspørsmål/avslutning - Kursledelsen

Fant du det du lette etter?