Vulvasykdommer, Trondheim - Høst 2020

Kurs, 12.11.2020, Midt

Gammel ordning: godkjent som valgfritt for følgende spesialiteter: Allmennmedisin (8t v+e), Fødselshjelp og kvinnesykdommer (8t v+e) og Hud- og veneriske sykdommer (8t v+e)

Når og hvor

Dato
12.11.2020 
Klokkeslett
Kurset starter kl 08.30 og avslutter kl 16.30
Sted
St. Olavs hospital, Bevegelsessenteret BS31
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 09.08.2020 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kurskomité

Vulvateamet, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital (kursledere):
Berit Schei, professor/overlege
Signe Nilssen Stafne, fysioterapeut/forsker
Vulvapoliklinikken og Nasjonalt senter for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus:
Anne Lise Helgesen, phd/overlege
Ole Aleksander Dyrkorn, overlege
Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnssykdommer (NKIB):
Lotte Karen Lindstrøm Eliassen, leder, NKIB
Anne Tine Vold, fysioterapeut, NKIB

Kursavgift

3000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

60

Godkjenninger

Gammel ordning: godkjent som valgfritt for følgende spesialiteter: Allmennmedisin (8t v+e), Fødselshjelp og kvinnesykdommer (8t v+e) og Hud- og veneriske sykdommer (8t v+e)

Målgruppe

Leger (gynekologer, hudleger, allmennleger) og annet helsepersonell som ønsker oppdatering og mer kunnskap om ulike sykdommer i vulva 

Andre opplysninger

Undersøke, diagnostisere og behandle pasienter med ulike vulvalidelser med særlig vekt på vulvodynier

Program

Foredragsholdere vil inkludere: 
Overlege Nina Bohm Starke, leder ved Vulvamottagningen, Danderyd SH, Stockholm, medarbeidere ved Vulvateamet St. Olavs hospital, Trondheim og Vulvapoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus

Torsdag 12. november

08.30-09.00 Registrering og kaffe
09.00-09.10 Velkommen
09.10-09.30 Den normale vulva
09.30-10.00 Vulvodynier
10.00-10.15 Spørsmål

10.15-10.35 Pause

10.35-10.55 Tverrfaglig samarbeid ved vulvodynia
10.55-11.40 Bekkenbunn og behandling av vulvodynia
11.40-12.00 Sexologisk behandling
12.00-12.30 Bruk av psykofarmaka ved vulvodynier

12.30-13.15 Lunsj

13.15-13.45 Infeksjoner i vulva
13.45-14.15 Lichen sklerosus
14.15-14.45 Lichen planus

14.45-15.05 Pause

15.05-15.25 Kirurgi ved ulike vulvasykdommer
15.25-15.50 Malignitet VIN/VAIN
15.50-16.00 Spørsmål
16.00-16.30 Oppsamlingsspørsmål/avslutning


Fant du det du lette etter?