Vulvasykdommer, Trondheim - Høst 2020

Gammel ordning: godkjent som valgfritt for følgende spesialiteter: Allmennmedisin (8t v+e), Fødselshjelp og kvinnesykdommer (8t v+e) og Hud- og veneriske sykdommer (8t v+e)

Kurskomité

Vulvateamet, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital (kursledere):
Berit Schei, professor/overlege
Signe Nilssen Stafne, fysioterapeut/forsker
Vulvapoliklinikken og Nasjonalt senter for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus:
Anne Lise Helgesen, phd/overlege
Ole Aleksander Dyrkorn, overlege
Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnssykdommer (NKIB):
Lotte Karen Lindstrøm Eliassen, leder, NKIB
Anne Tine Vold, fysioterapeut, NKIB

Kursavgift

3000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

60

Godkjenninger

Gammel ordning: godkjent som valgfritt for følgende spesialiteter: Allmennmedisin (8t v+e), Fødselshjelp og kvinnesykdommer (8t v+e) og Hud- og veneriske sykdommer (8t v+e)

Målgruppe

Leger (gynekologer, hudleger, allmennleger) og annet helsepersonell som ønsker oppdatering og mer kunnskap om ulike sykdommer i vulva 

Andre opplysninger

Undersøke, diagnostisere og behandle pasienter med ulike vulvalidelser med særlig vekt på vulvodynier

Program

Foredragsholdere vil inkludere: 
Overlege Nina Bohm Starke, leder ved Vulvamottagningen, Danderyd SH, Stockholm, medarbeidere ved Vulvateamet St. Olavs hospital, Trondheim og Vulvapoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus

Torsdag 12. november

08.30-09.00 Registrering og kaffe
09.00-09.10 Velkommen
09.10-09.30 Den normale vulva
09.30-10.00 Vulvodynier
10.00-10.15 Spørsmål

10.15-10.35 Pause

10.35-10.55 Tverrfaglig samarbeid ved vulvodynia
10.55-11.40 Bekkenbunn og behandling av vulvodynia
11.40-12.00 Sexologisk behandling
12.00-12.30 Bruk av psykofarmaka ved vulvodynier

12.30-13.15 Lunsj

13.15-13.45 Infeksjoner i vulva
13.45-14.15 Lichen sklerosus
14.15-14.45 Lichen planus

14.45-15.05 Pause

15.05-15.25 Kirurgi ved ulike vulvasykdommer
15.25-15.50 Malignitet VIN/VAIN
15.50-16.00 Spørsmål
16.00-16.30 Oppsamlingsspørsmål/avslutning

 

Fant du det du lette etter?