Virtuell CT-endoskopi, CT-kolografi og CT-gastrografi

Kurs, 12.11.2019-14.11.2019, Sør-øst

Gammel ordning: Godkjent som valgfritt kurs (24t), i videre- og etterutdanningen i Radiologi.

Når og hvor

Dato
12.11.2019-14.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart tirsdag kl 08:30 - avsluttes torsdag kl 17:15
Sted
OUS Ullevålsykehus,
bygg 6, røntgen aud 2.etasje
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
Påmelding til Camilla Von Krogh Lid:
CVL@ous-hf.no
Påmeldingsfrist 20.10.2019
 

Læringsmål

Deltagerne får være med på pasientundersøkelser som skal vise hvordan vi optimaliserer CT undersøkelse av tykktarmen og ventrikkelen, og videre bildebehandling med programvare for kombinert bruk av 3D og 2D. Legger vekt på vise pasientflyt mellom kliniske avdelinger og radiologisk avdeling ved pakkeforløp, og samhandling mellom modalitetene koloskopi og CT-kolografi , og gastroskopi/EUS og CT-gastrografi. Interaktive case gjennomganger. Dessuten flere oversiktsforedrag som belyser alle aspekter ved undersøkelse, diagnostikk og behandling.

Kursavgift

NOK 5000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Anders Drolsum, kursleder, adrolsum@gmail.com
Victoria Young, overlege
Kjersti Aasand, overlege
Kristin Aase, CT fagradiograf
Mona Risdal, CT fagradiograf

Litteratur

Oversiktsartikler innen CT Colonography/Virtual colonoscopy og CT Gastrography/Virtual gastroscopy

Program

Del l – CT-kolografi

TIRSDAG 12. november
08.30 - 09.00 Registering 
09.00 - 12.00 Pasientundersøkelser på lab/granskning

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 15.30 Case demonstrasjoner
15.30 - 15.45 Pause 
15.45 - 16.30 Forberedelser, undersøkelser på lab, bearbeiding av bilder, lagring
16.30 – 17.00 Koloskopi, diagnostikk og terapi ved kolorektal kreft, samspill med CT-kolografi 

ONSDAG 13. november
08.30 – 09.15 Polypper 
09.15 – 10.00 Ikke-neoplastiske tilstander i kolon
10.00 - 10.30 Pause
10.30 – 11.00 Screening for kolorektalkreft, status i Norge? 
11.00 – 11.45 Radiologisk utredning ved kolorektal kreft

11.45 - 12.45 Lunsj

12.45 – 13.15 Kolonkirurgi ved CRC, hva kirurgen ønsker å vite om karforskyning 
13.15 – 14.00 Karmapping før laparaskopisk reseksjon ved kolorektal kreft 
14.00 - 14.30 Pause 
14.30 – 17.00 Case demonstrasjoner 
17.00 - 17.15 Oppsummering, evaluering 

Del ll - CT-gastrografi

TORSDAG 14.november
08:15 – 08.30 Registering for CT-gastrografi
08.30 – 09.15 Hvordan utføre CT-gastrografi 
09.30 – 12.00 Pasientundersøkelser på lab og granskning

12.00 – 12.30 Lunsjpakke

12.30 - 13.00 Maligne og benigne lesjoner ved gastroskopi og EUS 
13.00 - 13.45 CT-gastrografi, preoperativ diagnostikk ved mistanke om ventrikkelkreft
13.45-14.00 Pause 
14.00 – 16.30 Case demonstrasjoner 
16.30 – 17.00 MDT, kirurgisk behandling av ventrikkelcancer 
17.00 – 17.15 Oppsummering, evaluering

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.