Vekstkontroll og Doppler-ultralyd i svangerskapet - vår 2021

 

Godkjenning av kurs

Kurset er søkt godkjent som valgfritt kurs i spesialiteten fødselshjelp- og kvinnesykdommer. Informasjon legges ut så snart søknaden er ferdig vurdert.

Kurskomite

Kursleder: Cathrine Ebbing
Kurskomite: Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Knut Bakke, Henriette O Karlsen, Ragnar Sande, Alexander Vietheer og Hilde Skorve

Læringsmål

Kurset vil gi teoretisk innsikt i vurdering av fostervekst, og Doppler undersøkelse av arteria uterina, umbilicalis, cerebri media og ductus venosus.

Deltakeren skal etter kurset:
Kunne utføre fosterbiometri og estimere fosterets vekt og vurdere fosterets vekst.
Kunne utføre Dopplerundersøkelse av arteria uterina, arteria umbilicalis og arteria cerebri media.
De skal kjenne til hvordan man måler Ductus venosus.
Kjenne til begrensninger ved ultralyd og Doppler metodene.
Deltakerne skal kunne tolke resultatene av vekstevalueringen og Dopplermålinger av føtal og maternell Dopplerog diskutere videre klinisk håndtering.

Innhold

Teoretisk basis for vurdering av fostervekst og overvåking av risikosvangerskap. Praktisk øvelse i ultralyd og Doppler. Det vil legges vekt på praktisk tilnærming og teknikk for Doppler evaluering av føtal og maternell sirkulasjon. Foreløpig program foreligger.

Praktiske øvelser i små grupper

Litteratur

Kursdeltakerene får tilgang til elektronisk kursmappe ved påmelding og betaling

Antall deltakere

24

Kursavgift

4 000 (med forbehold om endring)

Program

Onsdag 2. juni
Kaffe/te
09.00-09.05 Velkommen og praktisk orientering og innledning Cathrine Ebbing
09.05-10.00 Aldersbestemmelse og vekstkontroll Synnøve Lian johnsen
10.00-11.00 Gruppeøvelser vekst, biometri
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Fostersirkulasjonen Jørg Kessler
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Doppler fysikk, sikkerhet, innstilling av apparat Ragnar Sande
13.45-14.00 Pause
14.00-14:30 A. Umbilicalis Cathrine Ebbing
14:30-15:30 Praktiske øvelser
15:30-15:45 Pause
15:45-16:30 Kasuistikk og diskusjon Alle (Henriette, Alexander, Ragnar)

Torsdag 3. juni
Kaffe /te
09.00-09.35 A. Uterina Alexander?
09.35-10.30 Praktiske øvelser
10.30-11.00 A. Cerebri media Cathrine Ebbing
11.00-12.00 Praktiske øvelser
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.30 Ductus venosus Jørg Kessler
13.30-14.30 Praktiske øvelser
Pause
14.45-15.15 Intrauterin vekst hemming (IUGR) Henriette O Karlsen
15.15-16.30 Kasuistikker (Jørg, Cathrine, Henriette, Alexander)
Oppsummering, evaluering og slutt

Fant du det du lette etter?