Vaksinasjoner og infeksjonsimmunologi

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Infeksjonssykdommer
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Infeksjonssykdommer

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg:
1. Teoretisk kunnskap
Oppdatert kunnskap om basal immunologi og forståelse av immunologiens rolle ved infeksjoner og utvikling av vaksiner. Deltakerne skal kjenne til vaksiners bestanddeler samt eksempler på nye vaksiner under utvikling.
Aktuelle metoder i infeksjonsimmunologisk diagnostikk blir også gjennomgått.
2. Ferdigheter/prosedyrer
Deltakerne skal lære infeksjonsimmunologisk diagnostikk og lære indikasjoner for og bruk av vaksiner, med hovedvekt på vaksiner i vaksinasjonsprogrammet som anbefales i Norge.
3. Generell kompetanse eller holdninger
Økt kompetanse i infeksjonsimmunologisk diagnostikk og god kunnskap om vaksinasjonsprogrammet. I tillegg vil deltakerne få kjennskap til anbefalte reisevaksiner, vaksiner for spesielle grupper og vaksinasjon av eldre. Bivirkningsproblematikk ved vaksinasjon blir også omtalt.

Kurskomite

Rebecca Cox (kursleder)
Bjørn Blomberg, Kristin Mohn

Timetall

30 timer

Maks antall deltakere

80 

Kurspris

6200 (med forbehold om endringer)

Litteratur

 https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html 
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home

Annen informasjon

I tillegg til å dekke læringsmål knyttet til spesialiteten Infeksjonssykdommer som kurset er obligatorisk/anbefalt for, vil det også delvis kunne dekke følgende læringsmål i andre spesialiteter:

PED 096 Infeksjoner ved medfødt og ervervet immunsvikt
PED 098 Vaksinasjonsprogrammet
PED 099 Vaksiner og immunprofylakse – andre enn i barnevaksinasjonsprogrammet
ITR 001 Immunsystemet – struktur og funksjon
ITR 002 Immunsystemet – anatomi, utvikling og samhandling
ITR 003 Medfødt immunitet – celler og molekyler
ITR 127 Vaksinasjonsprogram
MMB 002 Immunsystemet
MMB 054 Immunsvikt
MMB 055 Immunkompromitterte pasienter (alvorlig)
MMB 024 Antigen og antistoff
MMB 023 Serologiske metoder - prinsipper
MMB 025 Immunoassaybaserte metoder
ALM 006 Forebyggende helsetjenester i et klinisk og samfunnsmessig perspektiv
ALM 001 Faglig forsvarlighet - egen praksis
ALM 044 Pasientsentrert tilnærming – empati, respekt og innlevelse

Program

Tirdag 26.10.2021
Møte leder Rebecca Cox
11:00 Introduksjon Kursledelsen
11:10 Infeksjon og patogenitet Elling Ulvestad
11:45 Diskusjon/pause
12:00 lunsj
12:45 Medfødt og adaptive immunitet Einar Kristoffersen
13:15 Diskusjon/pause
13:30 Immunsystemets mediatorer Einar Kristoffersen
14:00 Diskusjon/pause
14:15 MHC og antigenpresentasjon Karl A. Brokstad
14:45 Diskusjon/pause kafe
15:15 Immunsvikt Haakon Sjursen
16:00 Diskusjon/pause
16:15 Infeksjon ved immunsvikt Haakon Sjursen
17:00 Diskusjon
17:15 Oppgaver dag 1
17:45 Slutt

Onsdag 27.10.2021
Møteleder
08:30 Infeksjonsimmunologisk diagnostikk Christoffer Lindemann
09:15 Diskusjon/pause
09:30 Infeksjonsimmunologisk diagnostikk Christoffer Lindemann
10:15 Diskusjon/pause
10:30 Vaksiners bestanddeler Audun H. Nerland
11:15 Diskusjon/pause
11:30 Lunsj
12:30 Immunrespons ved vaksinasjon Karl A Brokstad
13:15 Diskusjon/pause
13:30 BCG Tehmina Mustafa
14:00 Diskusjon/pause
14:15 Meningokokk-vaksiner Bjørn Blomberg
14:45 Diskusjon/pause
15:15 Reisevaksiner Bjørn Blomberg
16:00 Diskusjon/pause
16:15 Influensavaksine Rebecca Jane Cox
17:00 Diskusjon
17:15 Oppgaver dag 2
17:45 Slutt

Torsdag 28.10.2021
Møteleder Bjørn Blomberg
08:30 Bivirkningsproblematikk ved vaksinasjon Elling Ulvestad
09:15 Diskusjon/pause
09:30 Vaksiner – En forbannet velsignelse Bjarne Bjorvatn
10:15 Diskusjon/pause
10:30 Humant Papilloma Virus Ole Erik Iversen
11:15 Diskusjon/pause
11:30 Vaksiner mot hepatitt Per Espen Akselsen
12:15 Lunsj
13:15 Varicella Zoster Hanne Nøkelby
13:45 Diskusjon/pause
14:00 Rotavirusvaksiner Tone Bruun xxx
14:45 Diskusjon/pause
15:15 Immunforsvaret ved HIV og HIV vaksiner Anne Ma Dhyrol
16:00 Oppgaver dag 3 Kursdeltakere
17:00 Slutt

Fredag 28.10.2021
Møteleder Rebecca Cox
0830 DTP-vaksinen Hanne Nøkleby
09:00 Diskusjon/pause
09:15 Poliovaksinen Hanne Nøkleby
09:45 Diskusjon/pause
10:00 MMR-vaksinen Hanne Nøkleby
10:30 Diskusjon/pause
10:45 Hib-vaksine. Pneumokokk-vaksine Hanne Nøkleby
11:15 Diskusjon/pause
11:30 Lunsj
12:30 COVID-19 vaksiner og fremtidens vaksiner Rebecca J. Cox
13:15 Diskusjon/Pause
13:30 Kursprøven
Kursdeltakere
14:30 Kursevaluering /Oppsummering
1500 Slutt

Fant du det du lette etter?