Uvea og sklera

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øyesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) for LIS i Øyesykdommer

Læringsmål

Ha god kunnskap om de forskjellige uveitter (fremre, intermediære, bakre), deres etiologi, diagnostikk og behandling. Ha god kunnskap om behandling av skleras sykdommer. Ha kunnskap om skleras anatomi og fysiologi.

Basal immunologi og okulære, immunologiske aspekter
Generelle aspekter ved uveitt: anatomisk inndeling, utredning, komplikasjoner, behandling
Fremre, intermediære og bakre non-infeksiøse/infeksiøse uveitter: diagnostikk og behandling
Skleritt, vaskulitt og kollagene sykdommer: diagnostikk og behandling
Barneuveitt: diagnostikk og behandling
Maskerade-tilstander til uveitt

Kurskomite

Jon Roger Eidet
joneid@ous-hf.no

Anne Kjersti Erichsen
UXANHS@ous-hf.no

Ragnhild Sørland
RAGSOE@ous-hf.no

Thora Jonsdottir
theljo@ous-hf.no

Læringsutbytte-beskrivelse

Etter dette kurset skal LIS kunne:
Identifisere pasienter med uveitt og skleritt ved å analysere kliniske funn, blodprøver og ulike bildemodaliteter

Beskrive utfordringer ved tolkning av funn

Kjenne prinsippene for behandling og oppfølging av pasienter med uveitt eller skleritt

Kjenne til viktige differensialdiagnoser til uveitt og skleritt

Kursavgift

NOK 5000,-

Litteratur

I forkant av kurset anbefales å lese kursmateriellet når det blir tilgjengelig elektronisk. For øvrig kan anbefales American Academy of Ophthalmology, Basic and Clinical Science Course bind om “Intraocular Inflammation and Uveitis” og kapitler om uveitt og sklera i Kanski/Bowling – “Clinical Ophthalmology”

Program

Dag 1:
09.00-09.10 Velkommen/info om kurs
09.15-09.45 Uveitt-intro
09.45-10.30 Immunologi
10.30-10.45 Pause
10.45-11.15 Fremre uveitt
11.15-12.00 Intermediær uveitt
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Sarkoidose
13.45-14.15 Skleritt
14.15-14.30 Pause
14.30-15.00 Vaskulitt og kollagene sykdommer
15.00-15.15 Quiz

Dag 2:
08.30-09.30 White dot syndromes
09.30-09.45 Pause
09.45-10.30 Behcet, VKH, Sympatisk oftalmi
10.30-11.15 Behandling av autoimmun uveitt
11.15-11.30 Pause
11.30-12.00 Barneuveitter
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Herpes og CMV
13.45-14.15 Toxoplasmose
14.15-14.30 Pause
14.30-15.00 Syfilis og Tuberkulose
15.00-15.15 Quiz

Dag 3:
08.30-09.00 Komplikasjoner til uveitt
09.00-09.30 Sekundærglaukom
09.30-09.45 Pause
09.45-10.15 Uveitt etter kataraktoperasjon
10.15-10.45 Bakterie- og sopp-endoftalmitt
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Masquerade/Malignitet
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.00 Kasuistikker
14.00-14.30 Kursprøve
 


Fant du det du lette etter?