Urologisk onkologi II: Utredning og behandling av alle andre urologiske kreftsykdommer

WEBINAR
Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Urologi (15 t)

Vi har fortsatt ledige plasser til dette kurset, ta kontakt på epost.

Læringsmål

Gi oversikt over forekomst, diagnostikk og behandling av urologiske kreftsykdommer

Kursleder

Andrea Egey

Antall plasser

40

Kursavgift

4100,-

Program

Endringer kan forekomme

Torsdag 4. november

09.00-09.15 Velkommen, innledning - Andrea Egey

09.15-10.00 Nyrecancer, etiologi, diagnostikk og behandling - Andrea Egey

10.00-10.30 Nyrecancer, små tumores og kasuistikk - Andrea Egey

10.30-11.00 Pause

11.00-12.00 Nyrebekken- og uretercancer - Liselotte Rian

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.00 Ca vesica - Augun Blindheim

14.00-14.45 Ca vesica behandling - Eirik Kjøbli

14.45-15.15 Pause

15.15-16.00 Histopatologi, håndtering av preparater - Øystein Størkersen

16.00-16.15 Oppsummering og slutt

Fredag 5. november

08.00-09.00 Peniscancer - Dag Halvorsen

09.00-09.15 Pause

09.15-10.15 Testiscancer - Dag Halvorsen

10.15-10.45 Testiscancer kirurgi - Dag Halvorsen

10.45-11.15 Pause

11.15-11.45 Testiscancer onkologisk

11.45-12.45 Lunsj

12.45-13.30 Billeddiagnostikk ved cancer - Sverre Langørgen

13.30-14.00 PET scan - et diagnostisk hjelpemiddel - Thomas Keil

14.00-14.15 Pause

14.15-14.45 Patologi - hvor begynner cancer? - Trond Viset

14.45-15.15 Radiologi - hva er cancer? - Susan Deane

15.15-15.45 Overbehandling og overdiagnostikk - en tsunami? - Andrea Egey

15.45-16.00 Evaluering

16.00 Kurset slutt

Fant du det du lette etter?