Urologisk onkologi II: Utredning og behandling av alle andre urologiske kreftsykdommer

WEBINAR
Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Urologi (15 t)

Læringsmål

Gi oversikt over forekomst, diagnostikk og behandling av urologiske kreftsykdommer

Kursleder

Andrea Egey

Antall plasser

40

Kursavgift

4100,-

Program

Endringer kan forekomme

Torsdag 4. november

09.00-09.15 Velkommen, innledning - Andrea Egey

09.15-10.00 Nyrecancer, etiologi, diagnostikk og behandling - Andrea Egey

10.00-10.30 Nyrecancer, små tumores og kasuistikk - Andrea Egey

10.30-11.00 Pause

11.00-12.00 Nyrebekken- og uretercancer - Liselotte Rian

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.00 Ca vesica - Augun Blindheim

14.00-14.45 Ca vesica behandling - Eirik Kjøbli

14.45-15.15 Pause

15.15-16.00 Histopatologi, håndtering av preparater - Øystein Størkersen

16.00-16.15 Oppsummering og slutt

Fredag 5. november

08.00-09.00 Peniscancer - Dag Halvorsen

09.00-09.15 Pause

09.15-10.15 Testiscancer - Dag Halvorsen

10.15-10.45 Testiscancer kirurgi - Dag Halvorsen

10.45-11.15 Pause

11.15-11.45 Testiscancer onkologisk

11.45-12.45 Lunsj

12.45-13.30 Billeddiagnostikk ved cancer - Sverre Langørgen

13.30-14.00 PET scan - et diagnostisk hjelpemiddel - Thomas Keil

14.00-14.15 Pause

14.15-14.45 Patologi - hvor begynner cancer? - Trond Viset

14.45-15.15 Radiologi - hva er cancer? - Susan Deane

15.15-15.45 Overbehandling og overdiagnostikk - en tsunami? - Andrea Egey

15.45-16.00 Evaluering

16.00 Kurset slutt

Fant du det du lette etter?