Urologisk onkologi 1: Utredning og behandling av prostatakreft

Kurs, 12.09.2019-13.09.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Urologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (14t) for LIS i Urologi.
For valgfritt kurs, se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
12.09.2019-13.09.2019 
Klokkeslett
Kursstart torsdag kl.09 - avsluttes fredag kl. 16
Sted
Kirurgisk Auditorium, Aker Sykehus, Trondheimsveien 235
0586 Oslo
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 15.07.2019 (spør oss om ledige plasser) 

Målgruppe

Valgfritt kurs (14t) for LIS i PatologiOnkologiRadiologi

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal LIS kunne hovedtrekkene ved sykdomsutbredelse og symptomatologi ved prostatakreft i Norge. LIS skal ha kunnskap om alle aktuelle metoder for diagnostikk og utredning, kjenne til metodenes indikasjoner og begrensninger og kunne tolke resultatene. LIS skal ha kompetanse til å gi informasjon og anbefaling om behandling og ha detaljert kunnskap om behandlingenes gjennomføring, resultater og mulige bivirkninger. LIS skal ha kunnskap om indikasjon for og gjennomføring av utredning av behandlingsmuligheter ved avansert prostatacancer, eller ved tilbakefall av kreft etter tidligere kurativt rettet behandling. LIS skal kunne vite hvilke muligheter og behov det er for samarbeid med andre spesialiteter i alle stadier av diagnostikk, utredning og behandling av menn med prostatakreft.

Kursavgift

NOK 4000,- (uten lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Lars Magne Eri, overlege, prof. II
l.m.eri@medisin.uio.no

Program

Torsdag 12. sept. 2019

9.00-9.15 Lars Magne Eri, overlege Avdeling for urologi, OUS. Velkommen. Litt epidemiologi.
9.15-9.45 Lars Magne Eri. Screening for prostatacancer.
9.45-10.15 Erik Rud, overlege, Avdeling for radiologi, OUS. MRI ved deteksjon av prostatacancer.
10.15.10.20 Pause
10.20-10.50 Eduard Baco, overlege Avdeling for urologi, OUS. Framtidens prostatabiopsier; treffsikre og komplikasjonsfrie!
10.50–11.20 Erik Rud. MRI ved staging av prostatacancer.
11.20-11.50 Eivor Hernes, overlege Avdeling for nukleærmedisin, OUS. PET/CT ved primærutredning av høyrisiko prostatacancer og ved biokjemisk residiv.

11.50-12.30 Pause

12.30-13.00 Viktor Berge, overlege, Avdeling for urologi, OUS. PSA og nye mulige markører ved prostatacancer.
13.00-13.30 Ulrikka Axcrona, overlege, Avdeling for patologi, OUS. Histologisk undersøkelse av prostatabiopsier.
13.30-14.00 Ulrikka Axcrona. Undersøkelse av preparater etter radikal prostatektomi.
14.00-14.05 Pause
14.05-14.35 Helena Bertilsson, overlege, Urologisk avdeling, St Olavs hospital, Trondheim. Aktiv overvåkning ved lokalisert prostatacancer
14.35-15.00 Eduard Baco. Fokal behandling for prostatakreft. Metoder og resultater.
15.00-15.30 Gunnar Tafjord, overlege Kreftavdelingen, OUS. Brachyterapi ved prostatacancer
15.30-16.00 Nicolai Wessel, overlege Avd. for urologi, OUS. Robotassistert radikal laparoskopisk prostatektomi (RALP), og evt. bekken-glandeltoilette (PLND), indikasjoner og metode 

Fredag 13. sept.

08.30-9.00 Lege fra Kreftavdelingen, OUS. Primær ekstern strålebehandling ved lokal og regional prostatacancer.
9.00-9.30 Bjørn Brennhovd, overlege, Avd. for urologi, OUS. RALP ved lokalavansert og regional sykdom.
9.30-10.00 Lege fra Kreftavdelingen, OUS. Lokal og regional strålebehandling (adjuvant og salvage) etter radikal prostatektomi
10.00-10.20 Viktor Berge. Salvage HIFU ved residiv etter radikal strålebehandling.
10.20-10.25 Pause
10.25–10.45 Bjørn Brennhovd. Salvage RALP ved residiv etter radikal strålebehandling
10.45-11.15 Viktor Berge. Metastasekirurgi ved residiv etter kurativt rettet behandling
11.15-11.45 Erik Haug, overlege Sentralsykehuset i Vestfold. Registrering, innsending og publisering av prostatacancerdata. Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.

11.45- 12.30 Pause

12.30-13.15 Lars Magne Eri. Presentasjon av kasuistikker. Paneldiskusjon om utredning og behandling (paneldeltakere Brennhovd, Berge , Haug + evt. flere)
13.15-13.45 Christian Geiran, overlege Avdeling for Urologi, OUS. Erektil dysfunksjon og inkontinens etter radikal prostatektomi. Årsaker, utredning og behandling.
13.45-13.50 Pause
13.50-14.20 Henriette Veiby Holm, Overlege, Avdeling for urologi, OUS. Primær hormonbehandling ved prostatacancer, indikasjoner og regime.
14.20-15.00 Jon Reidar Iversen, overlege Kreftavdelingen, OUS. Behandling av kastrasjonsresistent sykdom.
15.00-15.30 Rolf Wahlqvist, overlege Avd. for urologi, OUS. Palliativ behandling av symptomer eller komplikasjoner ved lokalavansert, regional eller metastatisk sykdom


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.