Urologisk onkologi 1: Utredning og behandling av prostatakreft

Kurs , 12.09.2019-13.09.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Urologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (14t) for LIS i Urologi.
For valgfritt kurs, se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
12.09.2019-13.09.2019 
Klokkeslett
Kursstart torsdag kl.09 - avsluttes fredag kl. 16
Sted
Kirurgisk Auditorium, Aker Sykehus, Trondheimsveien 235
0586 Oslo
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.05.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs (14t) for LIS i PatologiOnkologiRadiologi

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal LIS kunne hovedtrekkene i utbredelse og symptomatologi ved prostatakreft i Norge, og kunne se dette i sammenheng med historisk utvikling og situasjonen i andre land. LIS skal ha et kunnskapsgrunnlag for å anvende moderne metoder for diagnostikk og utredning av prostatakreft, og kjenne til metodenes indikasjoner, begrensninger og tolkning av resultatene. LIS skal ha kompetanse til å kunne gi en anbefaling om behandling, kjenne til behandlingens gjennomføring, resultater og mulige bivirkninger. LIS skal kunne vurdere, utrede og kjenne til behandlingsmuligheter ved avansert prostatacancer, eller ved tilbakefall av kreft etter kurativt rettet behandling. LIS skal kunne vite hvilke muligheter og behov det er for samarbeid med andre spesialiteter i alle stadier av utredning og behandling av denne store og voksende pasientgruppen.

Kursavgift

NOK 4500,- (Inkl. lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Lars Magne Eri, overlege, prof. II
l.m.eri@medisin.uio.no

Program

(NB! Vedlagte kursprogram er kun til orientering og vil bli endret)

Torsdag:

9.00-9.30 Lars Magne Eri, overlege Avd. for urologi, OUS. Prostatacancerepidemiologi
9.30 -9.55 Nicolai Wessel, overlege, Avdeling for Urologi, OUS. Arv, kost og miljø. Kjemoprofylakse.
9.55-10.20 Eduard Baco. Fokal behandling for prostatakreft. Metoder og resultater.
10.20-10.25 Pause
10.25-10.55 Knut Håkon Hole, overlege, Avdeling for Radiologi, DNR. MRI ved deteksjon av prostatacancer.
10.55-11.20 Viktor Berge, overlege, Avdeling for Urologi, OUS. PSA og nye mulige markører ved prostatacancer.
11.20-11.50 Eduard Baco, overlege, Avdeling for Urologi, OUS. Framtidens prostatabiopsier: færre og bedre?
11.50–12.20 Knut Håkon Hole. MRI ved staging av prostatacancer.
12.20-13.00 Pause
13.00-13.25 Tore Bach-Gansmo, overlege. Avdeling for Radiologi, OUS, Ullevål. PET ved prostatacancer, muligheter og begrensninger
13.25-13.55 Ulrikka Axcrona, overlege, Avd. for Patologi, OUS. Histologisk undersøkelse av prostatabiopsier.
13.55-14.25 Ulrikka Axcrona. Undersøkelse av preparater etter radikal prostatektomi.
14.25-14.30 Pause
Behandling av sykdom med begrenset utbredelse
14.30-15.00 Lotte Victoria Rogg, overlege Kreftsenteret, OUS. Ekstern strålebehandling ved lokalisert og regional prostatacancer.
15.00-15.30 Lars Magne Eri, Screening for prostatacancer.
15.30-16.00. Lotte Victoria Rogg. Postoperativ strålebehandling etter radikal prostatektomi (adjuvant og salvage)

Fredag:
8.30-9.00 Gunnar Tafjord, overlege onkologisk avd, DNR. Brachyterapi ved prostatacancer
9.00-9.30 Nicolai Wessel. Robotassistert radikal laparoscopisk prostatektomi (RALP), og evt. bekken-glandeltoilette (PLND), indikasjoner, metode.
9.30-10.00 Bjørn Brennhovd, overlege, Avdeling for Urologi, OUS. RALP ved lokalavansert og regional sykdom.
10.00-10.05 Pause
10.05-10.25 Viktor Berge. Salvage HIFU ved residiv etter radikal strålebehandling.
10.25–10.45 Bjørn Brennhovd. Salvage RALP ved residiv etter radikal strålebehandling
10.45-11.15 Bjørn Brennhovd. Metastasekirurgi etter RP
11.15-11.40 Viktor Berge. Aktiv oppfølging ved lokalisert prostatacancer
11.40-12.20 Pause
12.20-13.15 Lars Magne Eri. Presentasjon av kasuistikker. Paneldiskusjon om utredning og behandling (deltakere Brennhovd, Berge, Wessel, Wahlqvist m.fl)
13.15-13.45 Christian Geiran, overlege Avdeling for Urologi, OUS. Erektil dysfunksjon og inkontinens etter radikal behandling for prostatakreft. Årsaker, utredning og behandling.
13.45-13.50 Pause
Behandling av avansert sykdom
13.50-14.20 Henriette Veiby Holm, LIS-lege dr.med., Urologisk Avdeling, Drammen sykehus. Primær hormonbehandling ved prostatacancer, indikasjoner og regime.
14.20-15.00 Jon Reidar Iversen. Kreftsenteret, OUS. Behandling av kastrasjonsresistent sykdom.
15.00-15.30 Rolf Wahlqvist. Palliativ behandling av symptomer eller komplikasjoner ved lokalavansert, regional eller metastatisk sykdom.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.