Urodynamikk og nevrourologi: Utredning og behandling av vannlatningsforstyrrelser

Kurs, 12.03.2020-13.03.2020, Vest

Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering i Urologi, 15 timer. For øvrige godkjenninger, se under.
Ny ordning: Kurset er anbefalt for leger i spesialisering i Urologi.

Når og hvor

Dato
12.03.2020-13.03.2020 
Klokkeslett
Sted
Haraldsplass Diakonale Sykehus, SMU-bygget, Ulriksdal 8, Bergen
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Godkjenninger

Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Urologi (15 timer). I tillegg er kurset godkjent i følgende spesialiteter:
- Allmennmedisin, emnekurs 15 timer
- Generell kirurgi, 15 timer valgfritt videre- og etterutdanningskurs
- Geriatri, 15 timer valgfritt videre- og etterutdanningskurs
- Nyresykdommer, 15 timer valgfritt videre- og etterutdanningskurs
- Nevrologi, 15 timer emnekurs, emne Autonome forstyrrelser/neurourologi go seksuelle funksjonsforstyrrelser/neuroendokrinologi

Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS i Urologi

Læringsmål

Gi deltagerne en oversikt over de nedre urinveiers funksjon og dysfunksjon ved nevrogene og ikke-nevrogene lidelser. Videreformidle de ulike behandlingsalternativ for disse tilstander.

Kurskomite

Karin Margrethe Hjelle
Gigja Gudbrandsdottir

Annen informasjon

Hver kursdeltager bør ta med seg ett pasientkasus – en problempasient eller et eksempel som er nyttig for andre, pasienten trenger ikke nødvendigvis ha gjort urodynamisk us.
Det lages et kort resymé av pasientens sykehistorie/problemstilling. Det er fint om dette kan sendes til mail adressen for kurset før kurset (til workshop):
urodynamikk@gmail.com eller til kahj@helse-bergen.no. På gmail adressen vil vi legge inn alle foredrag fra kurset som pdf. Disse kan hver enkelt kursdeltager hente ut selv.
 
Det kan reserveres bord til middag i sentrum på kvelden torsdag 12.mars dersom noen ønsker det, kl 1930, mer info ved kursstart om dette.

Pris

4500,-

Anbefalt litteratur

1. Good urodynamic Practices: Uroflowmetry, Filling Cystometry and Pressure flow Studies
Werner Schäfer , Paul Abrams et al, Neurourology and Urodynamics (2002), 21: 261-274
2. Urodynamics , Paul Abrams, 
3. Urodynamic s made easy ; Scott A. MacDiarmid, Anand Patel and Christopher Chapple
4. Campbell-Walsh ; Urology (10/11 edition)

Program

Torsdag 12.mars 2020
Møteleder: Karin Hjelle
0900-0915 Velkommen
0915 - 0945 Epidemiologi / forekomst / livskvalitet
0945-1030 Nedre urinveiers patofysiologi og anatomi – spes. med relasjon til dysfunksjoner
1030 - 1045 Pause (frukt)

Utredning av vannlatningsforstyrrelser
1045 -1115 Anamnese og forundersøkelser
1115 -1200 Urodynamisk undersøkelser – når og hvordan?
1200- 1230 Gynekologisk undersøkelse – nyttige tips til urologen!

1230 - 1315 Lunsj

Urologiske dysfunksjoner utan nevrologisk bakgrunn
1315 - 1400 Benign prostatahypertrofi og retensjon
1400 - 1445 Overaktiv blære
1445 - 1500 Pause (boller og frukt)

1500-1600 Workshop med kasuistikker (tilrettelagt av kursledelse)
Hvordan tolke flow og cystometri-kurver i praksis.
1600 - 1630 Stress inkontinens hos kvinner
1630 – 1700 Stressinkontinens hos menn

1700 Slutt for dagen 

Fredag 13.mars 2020
Møteleder: Gigja Gudbrandsdottir
0900- 0945 Workshop med utvalgte Kasuistikker fra deltagere – problemløsning
0945 - 1000 Pause
1000– 1045 Blæredysfunksjon hos spinalskadde pasienter
1045 - 1115 Blæredysfunksjon ved ulike nevrologiske sykdommer som MS, Parkinson ol.
1115-1130 Pause
1130 - 1215 Sensoriske blæreforstyrelser og Smertesyndromer

1215 - 1300 Lunsj

1300 - 1330 Oppfølging av øvre urinveier
1330 - 1400 Utredning og behandling av barn med ikke nevrogen blæredysfunksjon
1400 – 1445 Kirurgiske behandlingsalternativer når konservativ behandling ikke strekker til
1445 - 1500 Pause (boller og frukt)
1500- 1530 Kahoot!
1530 - 1545 Kursprøve/Evaluering

1545 Kurs slutt

Fant du det du lette etter?