Urodynamikk og nevrourologi: Utredning og behandling av vannlatningsforstyrrelser

Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering i Urologi, 15 timer.
Ny ordning: Kurset er anbefalt for leger i spesialisering i Urologi.

Læringsmål

Gi deltagerne en oversikt over de nedre urinveiers funksjon og dysfunksjon ved nevrogene og ikke-nevrogene lidelser. Videreformidle de ulike behandlingsalternativ for disse tilstander.

Kurskomite

Karin Margrethe Hjelle
Gigja Gudbrandsdottir

Annen informasjon

Hver kursdeltager bør ta med seg ett pasientkasus – en problempasient eller et eksempel som er nyttig for andre, pasienten trenger ikke nødvendigvis ha gjort urodynamisk us.
Det lages et kort resymé av pasientens sykehistorie/problemstilling. Det er fint om dette kan sendes til mail adressen for kurset før kurset (til workshop):
urodynamikk@gmail.com eller til kahj@helse-bergen.no. På gmail adressen vil vi legge inn alle foredrag fra kurset som pdf. Disse kan hver enkelt kursdeltager hente ut selv. 

Pris

4000,-

Anbefalt litteratur

1. Good urodynamic Practices: Uroflowmetry, Filling Cystometry and Pressure flow Studies
Werner Schäfer , Paul Abrams et al, Neurourology and Urodynamics (2002), 21: 261-274
2. Urodynamics , Paul Abrams, 
3. Urodynamic s made easy ; Scott A. MacDiarmid, Anand Patel and Christopher Chapple
4. Campbell-Walsh ; Urology (10/11 edition)

Program

Torsdag 15. oktober
Møteleder: Karin Hjelle
1030 - 1045 Velkommen og informasjon om kurset
1045 - 1100 Epidemiologi - forekomst – livskvalitet. Karin Hjelle, HUS
1105 - 1150 Nedre urinveiers patofysiologi og anatomi. Ole J Nilsen UiO
1150 - 1200 Pause

Utredning av vannlatningsforstyrrelser
1200 - 1230 Anamnese og forundersøkelser Olfrid Kloster, HUS
1230 - 1315 Urodynamisk undersøkelse - teori, praktisk gjennomføring og tolkning Jannike Mohn, HUS

1315- 1345 Lunsj

1345 - 1415 Gynekologisk undersøkelse – nyttige tips til urologen. Liv CV Thomsen UiB 

Urologiske dysfunksjoner uten nevrologisk bakgrunn
1415 - 1450 Benign prostatahypertrofi og retensjon. Gigja Gudbrandsdottir
1450 - 1500 Kvinner og retensjon. Karin Hjelle, HUS
1500 - 1545 Overaktiv blære (dry and wet). Ole J Nilsen, UiO
1545 - 1600 Pause
1600 - 1630 Stress inkontinens hos kvinner. Jone Trovik, HUS
1630 – 1700 Stressinkontinens hos menn. Karin Hjelle, HUS
 
Fredag 16.oktober
Møteleder: Gigja Gudbrandsdottir
0845 – 0900 God morgen. Gigja Gudbrandsdottir
0900 - 0945 Workshop- gjennomgang av gårsdagens oppgaver. Karin Hjelle
0945 - 1030 Sensoriske blæreforstyrelser og Smertesyndromer. Anja Løvvik, AHUS
1030 - 1115 Utredning og behandling av barn med blæredysfunksjon. Jannike Mohn, HUS
1115 - 1130 Pause
1130 - 1215 Blæredysfunksjon hos spinalskadde pasienter. Thomas Glott, Sunnås

1215 - 1300 Lunsj

1300 - 1345 Blæredysfunksjon ved nevrologiske sykdommer. Sigrid Svalheim. UiO
1345 - 1415 Utredning og oppfølging av øvre urinveier. Bjarte Almås, HUS
1415 - 1445 Kirurgi når konservativ behandling ikke strekker til. Gigja Gudbrandsdottir
1445 - 1500 Pause
1500 - 1530 Workshop med gjennomgang av dagens oppgaver. Gigja Gudbrandsdottir
1530 - 1600 Oppsummering. Evaluering

Fant du det du lette etter?