Ultralydkurs

(Ultralyd i gynekologi og obstetrikk)
Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (27 t)
Påmelding til supplerende opptak

Læringsutbytte

En vil legge vekt på detaljerte praktiske øvinger i små grupper fordelt på flere laboratorium

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Fødselshjelp- og kvinnesykdommer

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (27 t)

Kursleder

Kjell Å. Salvesen

Kursavgift

7200,-

Antall deltakere

30-60 deltakere avhengig av smitteverntiltak

Litteratur

Elektronisk kurshefte distribueres før kursstart

Program

Med forbehold om endringer

Mandag 20. september

Læringsmål: Basal kunnskap, apparatlære og medisinsk genetikk

09.00 Velkommen til SFM, registrering, praktisk informasjon v/ Pepe Salvesen
09.20 Prinsipper for todimensjonal ekko-avbildning v/ Torbjørn Eggebø
09.55 Innføring i medisinsk genetikk v/ Marte Gjøl Haug

10.50 Kaffe

11.10 Genetisk diagnostikk v/ Marte Gjøl Haug

12.00 Lunsj

12.50 Apparatlære, hygiene og standardisering v/ Torbjørn Eggebø
13.15 Knottologi v/ Torbjørn Eggebø og jordmor

13.50 Kaffe

14.10 Normal fosteranatomi v/ Tove Anita Fagerli
15.10 Informasjon om praktiske øvelser v/ Vibeke Skoura-Torvik

15.20 Pause/oppmøte SFM

15.40-17.50 Praktiske øvelser, gruppe 1

Tirsdag 21. september

Læringsmål: Gynekologi og tidlig graviditet

09.00 Ultralyd av uterus v/ Eline Seljeflot      

09.45 Ultralyd og fertilitetsbehandling v/ Eline Seljeflot

10.10 Kaffe

10.30 Ultralyd av adnex v/ Ingrid Marie Ringen
11.20 Endometriose v/ Ingrid Marie Ringen

11.45 Lunsj

12.30 Ultralyd og urogynekologi v/Ingrid Vollhøyhaug

13.15 Spontan abort og ekstrauterin graviditet v/ Ilke Clemens

14.00 Kaffe

14.20 Undersøkelse av fosteranatomi i første trimester v/ Aurora Røset

14.55 Måling av NT v/ Karin Deibele

15.15 Pause/oppmøte 

15.40-17.50 Praktiske øvelser, gruppe 2

Onsdag 22.september

Læringsmål: Sikkerhet, biometri og utviklingsavvik

09.00 Sikkerhetsaspekt ved bruk av ultralyd i svangerskapet v/ Ragnar Kvie Sande
09.30 Føtal biometri (BPD, MAD, femur og CRL) v/ Torbjørn Eggebø

10.00 Kaffe

10.20 Hjerteundersøkelse I v/ Eva Tegnander
10.50 Hjerteundersøkelse II v/ Eva Tegnander
11.20 Diagnostikk av fosteravvik i andre trimester v/ Ilke Clemens

12.00 Lunsj

12.50 CNS v/ Aurora Røset
13.20 Urinveier v/ Aurora Røset

13.45 Kaffe

14.05 Gastrointestinal v/ Pepe Salvesen
14.30 Thorax v/ Aurora Røset
14.55 Skjelettdysplasier v/ Aurora Røset

15.15 Pause/oppmøte SFM

15.40-17.50 Praktiske øvelser, gruppe 1

Torsdag 23.september

Læringsmål: Doppler og vekstavvik

09.00 Dopplermålinger - teknikk v/ Sturla H. Eik-Nes
09.35 Arteria uterina og prediksjon av preeklampsi v/ Pepe Salvesen
10.00 Arteria umbilicalis v/ Karin Deibele

10.20 Kaffe

10.40 Arteria cerebri media v/ Cathrine Ebbing
11.05 Anemi hos foster v/ Birgitte Kahrs
11.25 Invasive inngrep v/ Birgitte Kahrs

11.50 Lunsj

12.40 Ultralydundersøkelse av placenta og navlesnor v/ Cathrine Ebbing
13.25 Vekstavvik og eSnurra v/ Sturla H. Eik-Nes

14.15 Kaffe

14.35 Klinisk oppfølging av vekstavvik v/ Torbjørn Eggebø

15.20 Pause/oppmøte SFM

15.40-17.50 Praktiske øvelser, gruppe 2

Fredag 24. september

Læringsmål: Fostermedisin og etikk

09.00 Tvillinger v/ Birgitte Kahrs
09.30 Diagnostikk av fosteravvik i første trimester v/ Ilka Clemens

10.10 Kaffe

10.30 Ny lov om bioteknologi - fosterdiagnostikk  2021 v/ Vasilis Sitras

11.10 Lunsj

12.00 Etiske vurderinger ved prenatal diagnostikk v/ Berge Solberg og Birgitte Kahrs

13.10 Kaffe

13.30 Oppfølging av foreldrepar etter påviste utviklingssavvik/prenatal palliasjon v/ Birgitte Kahrs, Tone Skogmo, Elise Rengård, Janicke Syltern

14.10 Diskusjon og evaluering

14.25 Kurset slutt


Fant du det du lette etter?