Ultralyd i gynekologi og obstetrikk. Trinn I

Kurs, 23.09.2019-27.09.2019, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (27t)
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (27t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialitet: se under

Når og hvor

Dato
23.09.2019-27.09.2019 
Klokkeslett
Oppstart kl. 09.00 første kursdag og avsluttes kl 15.00 siste dag.
Sted
St. Olavs hospital HF, Trondheim
Gastrosenteret, GSU1
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 28.04.2019 
Kontaktinformasjon
regut.hmn@stolav.no
Fremdeles noen plasser ledig. Ta kontakt på epost.
 

Kursansvarlig

Seksjonsoverlege Torbjørn Moe Eggebø
Senter for fostermedisin, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital HF

Kursavgift

7000,-

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Antall plasser

45

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (27t)
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (27t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialitet: Allmennmedisin (20t v og e)

Læringsmål

En vil legge vekt på detaljerte praktiske øvinger i små grupper fordelt på flere laboratorium

Litteratur

Elektronisk kurshefte distribueres via link før kursstart.


Program

Viser til tematisk oversikt over programmet under, med forbehold om justeringer. Oversikt over foredragsholdere og komplett program ettersendes.
Inndeling til praktiske øvelser distribueres ved kursstart.

MANDAG 23.09.2019
09:00 Velkommen til NSFM
Registrering, praktisk informasjon
Prinsipp for todimensjonal ekko-avbildning
Innføring i medisinsk genetikk
Genetisk diagnostikk
Apparatlære, hygiene og standardisering
Oversikt over normal fosteranatomi
Informasjon om praktiske øvelser
15:30 Praktiske øvelser
15:30-17:40 Gruppe 1

TIRSDAG 24.09.2019
Biometri av foster (BPD, MAD og femur)
eSnurra – populasjonsbasert verktøy for estimering av alder og termin
Vektestimering
Klinisk oppfølging av vekstavvik
Ultralyd av uterus
Ultralyd av adnex
15:30 Praktiske øvelser
15:30-17:40 Gruppe 2

ONSDAG 25.09.2019
Hjerteundersøkelse I
Hjerteundersøkelse II
Dopplermålinger – teknikk
Dopplerundersøkelser i svangerskapet
Navlesnorfestes betydning for fødselsutfall
Ultralydundersøkelse av placenta
Ekstrauterin graviditet
Ultralyd i første trimester (tidlig)
Truende abort
Ultralyd i første trimester (seint)
15:30 Praktiske øvelser
15:30-17:40 Gruppe 1

TORSDAG 26.09.19
Tvillinger – patologi og oppfølging 
Sikkerhetsaspekt ved bruk av ultralyd i svangerskapet
Ultralyd av cervix
Preterm fødsel
Introduksjon til diagnostikk av malformasjoner
Utviklingsavvik i CNS
Nyrepatologi
Gastrointestinale utviklingsavvik
Bukveggsdefekter
Thorakale utviklingsavvik
Skjelettdysplasier
15:30 Praktiske øvelser
15:30-17:40 Gruppe 2

FREDAG 27.09.19
Praktisk bruk av 3D (Uterus + CNS)
Soft markers
Svangerskapsavbrudd
Lov om bioteknologi
Fosterdiagnostikk – KUB eller NIPT?
Etiske vurderinger ved prenatal diagnostikk
Oppfølging av foreldrepar etter påviste utviklingsavvik
Diskusjon og evaluering

Slutt kl 15:00


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.