Ultralyd i akuttmedisin - høst 2021

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin

Læringsutbytte

Kurset er anbefalt læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål om ultralydbruk: 
AMM-058-064, FIM-029, FIM-032, FIM-059, FIM-078.

Etter dette kurset skal deltakerne ha kunnskap om:

  • Basal bruk av fokusert akuttmedisinsk ultralyd
  • Gjenkjenne åpenbar patologi ved målrettet ultralyd av hjertet
  • Bruk av ultralyd ved traume eller sjokktilstander
  • Relevante bruksområder for fokusert ultralyd i den akutte settingen

Kursleder

Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen, Overlege, Mottaksavdelingen ved St. Olavs hospital

Kursavgift

4100,-
Ved servering tilkommer det 250,- per dag

Antall plasser

25

Godkjenninger

Obligatorisk/anbefalt kurs for leger i spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin

Målgruppe

I ny spesialiststruktur er fokusert akuttmedisinsk ultralyd et sentralt læringsmål for en rekke spesialiteter. Dette kurset vil ta høyde for å dekke krav til kompetanse innen del 2 indremedisin og del 3 akutt- og mottaksmedisin. Samtidig vil leger i spesialisering innen allmennmedisin, generell kirurgi og anestesiologi ha nytte av dette ultralydkurset.

Tema/kursinnhold

Ultralyd abdomen:

 - Nyrer-urinveier: Hydronefrose, blære/urinjet
 - Galleblære: Cholecystolithiasis, cholecystitt
 - Abdominalaorta - AAA
 - Uterus - Deteksjon av intrauterint svangerskap, fetal hjertefrekvens
 - Væskestatus/sjokkvurdering: Fri væske i buken (FAST), perikardvæske, vena cava inferior

Ultralyd hjerte:
 - Kammerdimensjoner
 - Venstre og høyre ventrikkelfunksjon; inkl regionale kontraksjonsforstyrrelser
 - Perikardvæske
 - Orienterende klaffevurdering
 - Vena cava inferior
 - Aorta ascendens/arcus aorta

Ultralyd thorax:
 - Pleuravæske (FAST)
 - Pneumothorax (e-FAST)
 - Lungeødem

Ultralyd ekstremiteter:
 - Dyp venetrombose
 - Arteriell vurdering

Muskel/skjelett/hud:
 - Muskel- og seneruptur
 - Identifisere quadricepsmuskulaturen og quadricepssenen
 - Identifisere triceps sura og achillessenen
 - Leddvæske
 - Væske i hofteledd og knær
 - Knehasen og området for Baker cyste

Ultralydbruk ved prosedyrer:
 - Venøs tilgang
 - Abscesser/cellulitt

Litteratur

Det er ønskelig at deltakerne forbereder seg faglig forut for kurset slik at mest mulig kan benyttes til praktiske ferdigheter og hands-on trening. Det finnes en rekke online ressurser som er anvendelige for innføring i fokusert akuttmedisinsk ultralyd i henhold til nevnte læringsmål. Det er utarbeidet en brosjyre fra Mottaksavdelingen ved St. Olavs hospital med et utvalg av tilgjengelige online læringsressurser. Denne brosjyren sendes ut til kursdeltakerne.

Annen informasjon

Fokusert akuttmedisinsk ultralyd har som formål å rettlede utredning og gi svar på konkrete akuttmedisinske problemstillinger omkring pasienter i den akutte settingen. Den fokuserte ultralyden er et supplement til den akutte kliniske undersøkelsen av pasienten. Fokusert eller orienterende akuttmedisinsk ultralyd har derimot ikke som mål å erstatte eller overta en grundig og systematisk ultrasonografisk undersøkelse utført ved en radiologisk avdeling eller en fullverdig ekkokardiologisk undersøkelse gjennomført av en kardiolog. Akuttmedisinsk ultralyd skal brukes som et klinisk verktøy og vil primært understøtte eller avkrefte differesialdiagnostiske betraktninger i den initiale vurderingen av en akutt syk eller skadet pasient. Undersøkelsen blir ofte utført under suboptimale forhold og under tidspress. Akuttmedisinsk ultralyd kan benyttes ved resuscitering, diagnostikk, symptomutredning og prosedyrer.

Program

Endringer kan forekomme

Mandag 22. november

10.00-10.30 Velkommen, introduksjon og inndeling i grupper

10.30-11.30 1. rotasjon på dagens praktiske stasjoner

11.30-11.40 Pause og rotasjon til ny stasjon

11.40-12.40 2. rotasjon på dagens praktiske stasjoner

12.40-13.30 Lunsj

13.30-14.30 3. rotasjon på dagens praktiske stasjoner

14.30-14.40 Pause og rotasjon til ny stasjon

14.40-15.40 4. rotasjon på dagens praktiske stasjoner

15.40-15.50 Pause og rotasjon til ny stasjon

15.50-16.50 5. rotasjon på dagens praktiske stasjoner

16.50-17.15 Oppsummering og avslutning første kursdag

Tirsdag 23. november

08.00-08.15 Info om 2. kursdag og gruppeinndeling

08.15-09.15 1. rotasjon på dagens praktiske stasjoner

09.15-09.25 Pause og rotasjon til ny stasjon'

09.25-10.25 2. rotasjon på dagens praktiske stasjoner

10.25-10.35 Pause og rotasjon til ny stasjon

10.35-11.35 3. rotasjon på dagens praktiske stasjoner

11.35-12.30 Lunsj

12.30-13.30 4. rotasjon på dagens praktiske stasjoner

13.30-13.40 Pause og rotasjon til ny stasjon

13.40-14.40 5. rotasjon på dagens praktiske stasjoner

14.40-14.50 Pause og forflytning

14.50-16.00 Oppsummering, avsluttende kursprøve og evaluering


Fant du det du lette etter?