Ultralyd i akuttmedisin

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin

Kursansvarlig

Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen, Overlege, Mottaksavdelingen ved St. Olavs hospital

Kursavgift

4000,-

Ved servering av lunsj kommer det 250,- pr dag

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltagere

25

Godkjenninger

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal deltakerne ha kunnskap om:

  • Basal bruk av fokusert akuttmedisinsk ultralyd
  • Gjenkjenne åpenbar patologi ved målrettet ultralyd av hjertet
  • Bruk av ultralyd ved traume eller sjokktilstander
  • Relevante bruksområder for fokusert ultralyd i den akutte settingen

Tema/kursinnhold

 

Ultralyd abdomen:
 - Nyrer-urinveier: Hydronefrose, blære/urinjet
 - Galleblære: Cholecystolithiasis, cholecystitt
 - Abdominalaorta - AAA
 - Uterus - Deteksjon av intrauterint svangerskap, fetal hjertefrekvens
 - Væskestatus/sjokkvurdering: Fri væske i buken (FAST), perikardvæske, vena cava inferior

Ultralyd hjerte:
 - Kammerdimensjoner
 - Venstre og høyre ventrikkelfunksjon; inkl regionale kontraksjonsforstyrrelser
 - Perikardvæske
 - Orienterende klaffevurdering
 - Vena cava inferior
 - Aorta ascendens/arcus aorta

Ultralyd thorax:
 - Pleuravæske (FAST)
 - Pneumothorax (e-FAST)
 - Lungeødem

Ultralyd ekstremiteter:
 - Dyp venetrombose
 - Arteriell vurdering

Muskel/skjelett/hud:
 - Muskel- og seneruptur
 - Identifisere quadricepsmuskulaturen og quadricepssenen
 - Identifisere triceps sura og achillessenen
 - Leddvæske
 - Væske i hofteledd og knær
 - Knehasen og området for Baker cyste

Ultralydbruk ved prosedyrer:
 - Venøs tilgang
 - Abscesser/cellulitt

Annen informasjon

Deltakerne som får kursplass får tilsendt anbefalt litteratur, og det forutsettes at denne gjennomgår på forhånd. Det forutsettes også at deltakerne har noe kjennskap til praktisk bruk av klinisk ultralyd.

Program

kommer


Fant du det du lette etter?