Ultralyd for anestesileger uke 48, 2021

Ny ordning: kurset er anbefalt for LIS i anestesiologi

Påmelding

Kurset er fullt og har venteliste. Nye søkere settes på ventelisten og kontaktes dersom det blir ledig plass. 

VIKTIG INFORMASJON

Kurset arrangeres for 10 deltakere for mandag og tirsdag og deretter 10 nye deltakere onsdag og torsdag. Altså skal hver deltaker kun delta 2 av dagene - mandag og tirsdag eller onsdag og torsdag.

Deltakerne deles i to grupper for å bedre kunne ivareta smittevern i forbindelse med kurset.
Kursopptak foretas samlet. Dersom søkere har preferanser i forhold til hvilke dager de skal delta kan dette påføres påmeldingen i feltet "Annen informasjon som kan være relevant i forhold til kursopptak". Merk at det kan ikke garanteres at man får plass på ønskede dager, men vi vil etter beste evne prøve å ta hensyn til dette. Ta kontakt med RegUt Vest ved spørsmål.

Kurset planlegges som fremmøtekurs og er ikke egnet for digitalisering. Dersom smittesituasjonen tilsier at det ikke er forsvarlig å gjennomføre kurset vil det kunne bli avlyst/utsatt på kort varsel.

Dersom smittesituasjonen bedres frem mot kursopptak og -gjennomføring vil vi vurdere å endre kurset tilbake til sin opprinnelige form som er over 3 dager med 20 deltakere. 

Målgruppe

Anbefalt kurs for LIS i Anestesiologi som tar spesialistutdanning etter ny ordning.
Kurset er et grunnkurs i ultralyd og bør gjennomføres tidlig i spesialiseringen i anestesiologi. Det settes ikke krav til at deltagerne har gjennomført Grunnkurs I eller II før kursstart.

Kurskomite

Nils Petter Oveland, anestesilege ved Stavanger Universitetssjukehus (leder), Torvind Næsheim, Charlotte Skorpen, Bjarte Sørensen, Victoria Vatsvåg.

Læringsmål

Overordnet læringsmål: Etter endt introduksjonskurs vil deltageren ha en basis kunnskap om klinisk ultralyd, og kunne utføre ultralydundersøkelser av hjertet, lungene, buken og større blodkar. Videre vil de beherske de mest anvendte nerveblokader på over- og underekstremitetene, samt kunne bruke ultralyd til å sikre sentral og perifer vaskulær tilgang.

Kursavgift

4000 kr i kursavgift

Antall deltakere

Totalt 20. Første 10 deltagere kommer mandag og tirsdag. Siste 10 deltakere kommer onsdag og torsdag . Dersom kurset endres tilbake til sin opprinnelige form vil alle 20 deltakerne delta de samme 3 dagene. 

Litteratur

E-læring
Før kursstart får alle deltagerne tilsendt en link til e-læringen/videoforelesningene der alle relevante emner i klinisk ultralyd dekkes. Denne vil normalt ta 6-8 timer å se gjennom. Videre sendes det ut annet online materiale som kan benyttes. Etter dette er det ikke behov lange kateter-foredrag på selve ultralydkurset, kun korte oppsummerings-foredrag.

Anbefalt fordypningslitteratur
Textbook: “Point of care ultrasound for emergency medicine and resuscitation”. Oxford university press. 2019.

Program gruppe A, mandag og tirsdag

Gruppe A på 10 deltakere deltar mandag og tirsdag

Dag 1 gruppe A – mandag 29. november 2021.
09:00 Velkommen. Nils Petter Oveland 
09:15 Basal ultralydfysikk m/demo. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen 
10:00 Akutt abdomen – aorta og galle. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen 
10:30 HOT* aorta og galle. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen 
11:30 Lungeultralyd. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen

12:00 Lunch
 
13:00 Traumeultralyd - FAST. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen 
13:30 HOT* FAST og lunge. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen 
15:00 Vena cava – vurdering av væskestatus. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen 
15:30 HOT* vena cava. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen 
16:00 Avslutning dag 1. Nils Petter Oveland 
 
Dag 2  gruppe A - tirsdag 30. november
08:30 Velkommen. Nils Petter Oveland 
08:45 Hjerteultralyd - FATE. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
09:30 Ultralyd ved hjertestans. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
10:00 HOT* FATE. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
11.00 Ultralydveiledet innleggelse av perifere venekanyler (PVK). Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
11:30 Ultralydveiledet innleggelse av sentralvenøse katetere (SVK). Dan Skoglund /Bjarte Sørensen

12:00 Lunch
 
13:00 HOT* PVK og SVK. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
14:00 Ultralydveiledet nerveblokkade; blokkade av pleksus i overekstremiteter og femoralblokkade i underekstremiteter. Caroline Fugelli
15:00 HOT* nerveblokkader. Dan Skoglund /Bjarte Sørensen
16:00 Avslutning dag 2. Nils Petter Oveland 

Kurs slutt for gruppe A.

Program gruppe B, onsdag og torsdag

Gruppe B med 10 nye deltakere deltar onsdag og torsdag~

Dag 1 gruppe B – Onsdag 1. desember 2021


09:00 Velkommen. Nils Petter Oveland 
09:15. Basal ultralydfysikk m/demo. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
10:00 Akutt abdomen – aorta og galle. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
10:30 HOT* aorta og galle. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
11:30 Lungeultralyd. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen

12:00 Lunch
 
13:00 Traumeultralyd - FAST. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
13:30 HOT* FAST og lunge. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
15:00 Vena cava – vurdering av væskestatus. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
15:30 HOT* vena cava. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
16:00 Avslutning dag 1. Nils Petter Oveland 

Dag 2 gruppe B – torsdag 2. desember
08:30 Velkommen. Nils Petter Oveland 
08:45 Hjerteultralyd - FATE. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
09:30 Ultralyd ved hjertestans. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
10:00 HOT* FATE. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
11.00 Ultralydveiledet innleggelse av perifere venekanyler (PVK). Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
11:30 Ultralydveiledet innleggelse av sentralvenøse katetere (SVK). Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen

12:00 Lunch
 
13:00 HOT* PVK og SVK. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
14:00 Ultralydveiledet nerveblokkade; blokkade av pleksus i overekstremiteter og femoralblokkade i underekstremiteter. Caroline Fugelli
15:00 HOT* nerveblokkader. Victoria Vatsvåg/Charlotte Skorpen 
16:00 Avslutning dag 2. Nils Petter Oveland

Fant du det du lette etter?