Tumorbiologi

Kurs, 23.10.2019-25.10.2019, Vest

Kurset er obligatorisk/anbefalt i Onkologi. For øvrige godkjenninger se under.

Når og hvor

Dato
23.10.2019-25.10.2019 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus. Auditorium 2 i Bygg for biologiske basalfag onsdag, B302 i Sentralblokken 3. etg torsdag og Auditorium 4 i Bygg for biologiske basalfag fredag.
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Opprinnelig påmeldingsfrist er gått ut, men det er noen få ledige plasser på kurset og det er fortsatt mulig å melde seg på. Opptak foretas fortløpende og når kurset er fullt settes nye søkere direkte på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass 

Kurset vil danne et viktig og nødvendig grunnlag for å forstå kreftsykdommen samt de forskjellige mulige behandlingsformene for kreft. Kurslederne har bygget opp kurset til å bli motiverende for videre læring og kurset bør tas tidlig i utdanningsløpet.

Godkjenninger

Kurset er godkjent som anbefalt kurs i onkologi i ny ordning. I overgangsordning er det obligatorisk i onkologi, i tillegg er det godkjent som valgfritt kurs i følgende spesialiteter:
Blodsykdommer 22 t videreutdanning, Bryst- og endokrinkirurgi 22 t videreutdanning, Fysikalsk medisin og rehabilitering 22 t etterutdanning, Gastroenterologisk kirurgi 22 t videre- og etterutdanning, Immunologi og transfusjonsmedisin 22 t videre- og etterutdanning, Lungesykdommer 22 t etterutdanning, Medisinsk genetikk 6 t videre- og etterutdanning, Nukleærmedisin 10 t videre- og etterutdanning, Patologi 22 t videreutdanning.

Læringsmål

Et hovedmål for kurset er at kursdeltagerne skal erverve detaljert kunnskap om hva kreft egentlig er samt hvilke muligheter slik kunnskap åpner opp for med tanke på moderne målrettet medisinsk behandling av sykdommen. Kursdeltagerne skal kunne kjenne igjen tumorbiologiske prosesser ved observasjon av pasienter under ulik behandling i klinikken samt tolke konsekvensen av disse for utfall av behandlingen. Kursdeltakerne skal erverve kunnskap om de molekylære endringene som ligger til grunn for utvikling av kreft, ha en klar forståelse og være oppdatert med hensyn på onkogener, tumor-suppressor gener, gen arrangementer, tumor metabolisme, basal tumor immunologi, DNA-reparasjon, signalveier og vekstfaktorer. Videre, DNA-analyse og sekvensering, kunnskap om gen terapi, rasjonell "drug-design" og monoklonale antistoffer. Videre skal kursdeltagerene erverve seg kunnskap om viktigheten av samspillet mellom tumorceller og mikromiljøet. Være i stand til å lese og forstå litteratur som omhandler molekylærbiologiske aspekter av kreft. Nivå er tilpasset det onkologer vil trenge i fremtiden. Det vil si at deltagere uten bakgrunn innen tumorbiologi, må regne med en betydelig arbeidsinnsats, og gjennomgang av basal litteratur. Vi vil sende ut lenker for aktuelle artikler til deltakerne før kurset.

Kursleder

Oddbjørn Straume

Kursavgift

5000,-

Antall deltakere

40

Litteratur

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867411001279?via%3Dihub

Program

Onsdag
09:15 Åpning, praktisk informasjon. Utdeling av gruppearbeid og anbefaling av litteratur
09:45 Introduksjon – ”Hallmarks of Cancer”. Niels Aarsæther
10:45 Onkogener og tumor suppressorgener i human svulster. Niels Aarsæther
11:45 Kreftgener og arvelig kreft. Hildegunn Høberg Vetti

12:30 LUNSJ

13:30 Molekylærgenetiske teknikker i kreftdiagnostikk. Anders Molven
14:15 Gruppearbeid. Straume/Eikesdal/Aarsæther 
 
16:15 Slutt for dagen

Torsdag
08:15 Cellulære signalveier. Bjørn Tore Gjertsen
09:15 Invasjon/metastasering. Tor-Christian Johannessen
10:15 Kreftgenomikk og persontilpasset medisin; metoder og status. Per Eystein Lønning
11:15 Behandlingsresistens og biomarkører. Stian Knappskog
12:15 Tumor metabolisme. Nils Halberg

13:00 LUNSJ

13:45 Tumor Stroma. Hans Petter Eikesdal
14:30 Gruppearbeid, presentasjon. Straume/Eikesdal/Aarsæther

16:30 Slutt for dagen

Fredag
08:15 Basal tumorimmunologi. Silke Appel
09:15 Immunsystemet og kreftbehandling. Oddbjørn Straume
10:15 Tumorcelle plastisitet og kliniske konsekvenser. Kjersti Davidsen og Oddbjørn Straume
11:15 Nye, målrettede kreftmedikamenter: Mekanismer og eksempler på bruk. Daniel Heinrich
12:15 Å observere tumorbiologi i klinikken. Interaktiv time. Oddbjørn Straume

13:00 LUNSJ

13:45 Angiogenese. Oddbjørn Straume
14:30 Kursprøve. Oppsummering og evaluering. Oddbjørn Straume
 
16:00 Slutt

 
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.